Autisme

De mastermodule Autisme is bedoeld voor leraren en begeleiders in het speciaal en regulier onderwijs die voor de uitdaging staan om leerlingen met complexe onderwijsbehoeften te begeleiden in een zo optimaal mogelijke sociaal-emotionele ontwikkeling.

Cursus Autisme: student in bibliotheek

In deze module kijken we vanuit een ecologisch pedagogisch perspectief naar de dagelijkse realiteit van het werken met leerlingen met ASS in het onderwijs. Hierbij leggen we de verbinding met inzichten uit de kinderpsychiatrische theorie.

Handig om te weten

Start September 2022
Lesdata - Utrecht: 17-09, 01-10, 15-10 (2022) van 10.00u tot 16.00u

- Utrecht: 11-02, 11-03, 25-03 (2023) van 10.00u tot 16.00u

- Online: 26-11, 17-12 (2022) en 14-01 (2023) van 10.00u tot 14.00u

Studie-investering De totale studiebelasting is 140 uur.
Kosten € 690 (vrij van btw)
Deelnemers 15 - 25
Locatie Padualaan 97 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (140 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Wil je je verder professionaliseren in je vakgebied? Kies dan voor een van de vele mastermodules van de Master Educational Needs. Zoals deze module over autisme, waarin je je verdiept in de manier waarop kinderen met ASS denken en leren, en bekijkt wat de consequenties daarvan zijn voor het onderwijs.

Tijdens de cursus ga je in op verschillende verklaringen van autisme en op de beperkingen in sociale interactie en het verbeeldend vermogen. Je staat stil bij de prikkelgevoeligheid die leerlingen met ASS kunnen ondervinden in de schoolsituatie. Ook onderzoek je de centrale rol die de leraar speelt bij de begeleiding van deze kinderen.

Het programma bestaat uit 3 lesdagen. Daarnaast ga je zelf aan de slag met zelfstudie en opdrachten.

De module wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is de belangrijkste tool, waar veel cursussen juist draaien om klassikale lessen. Zo kun je veel flexibeler onderwijs volgen.

Alle specialisaties binnen de Master Educational Needs richten zich voor de eindkwalificaties op drie domeinen:

 • Het werken met en voor leerlingen: aandacht voor de leer- en leefomgeving, de begeleiding van leerlingen en de leraar als persoon.
 • Het werken in en voor de organisatie: aandacht voor schoolontwikkeling, de begeleiding van collega’s, kenniscirculatie en de leraar als participant in de verandering.
 • Het professioneel handelen en beroepsontwikkeling: aandacht voor een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Toelating

De mastermodule Autisme is bedoeld voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Je kunt deze opleiding volgen als je een bachelordiploma hebt.

Docenten

De docenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek combineren specialistische theoretische kennis met praktische werkervaring. Hierdoor sluit de cursus goed aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De kennis die ze aanreiken is actueel, state-of-the-art en evidence-based.

Na deze opleiding

Wanneer je de mastermodule Autisme hebt afgerond, ontvang je een certificaat met daarop de studie-investering. De opgedane kennis kun je direct in de praktijk brengen tijdens je werk. Wil je je verder specialiseren op het gebied van diversiteit in de klas? Kies dan voor een andere mastermodule, of ga voor de Master Educational Needs.

Door het volgen van deze module verbreed je je competenties als docent, coach, IB’er, RT’er of studie(loopbaan)begeleider, decaan of mentor.

In het kader van de taak- en functiedifferentiatie binnen het onderwijs kan deze mastermodule ook een mooi opstapje zijn naar een nieuwe positie of rol binnen je eigen organisatie of bij een andere werkgever.

Heb je na deze module de smaak te pakken? Studeer dan verder voor je mastertitel, bijvoorbeeld met de Master Educational Needs in deeltijd. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld.

Je kunt de cursus afronden met een toets. Als je voor deze toets een voldoende beoordeling ontvangt van een examinator van de opleiding, ontvang je een certificaat met de studie-investering (140 uur). Als je de cursus volgt, zonder dat je deze met een (voldoende) toets afrondt, kun je een bewijs van deelname (60 uur) ontvangen.

Overige informatie

De mastermodule Autisme kost € 690, vrij van btw.

Wat je tijdens de lessen leert, kun je de volgende dag meteen toepassen in je werk.

Deze module maakt deel uit van een volledige masteropleiding. Bachelor- en mastermodules kun je los volgen of zelf stapelen tot een degree-opleiding. In het laatste geval tellen de studiepunten van deze module mee voor het behalen van een officieel diploma.

Waarom de mastermodule Autisme bij de HU?

 • Hoge studenttevredenheid

  De Nationale Studenten Enquête toont aan dat studenten zeer tevreden zijn over de mastermodules van de Master Educational Needs.

 • Volg praktijkgericht onderwijs

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. En wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

 • Vergroot je netwerk

  Je hebt veel contact met vakgenoten en docenten. Hierdoor bouw je aan een sterk netwerk.

Certificering mastermodule Autisme

De mastermodule Autisme is onderdeel van de door het NVAO geaccrediteerde Master Educational Needs.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Gerelateerde opleidingen