(Hoog)begaafdheid

Als leraar sta je voor de moeilijke taak om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. In deze mastermodule over hoogbegaafdheid ga je dieper in op de uitdagingen die je kunt tegenkomen bij de begeleiding van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Cursus (Hoofd)begaafdheid: student in bibliotheek

De module zoomt in op diverse aspecten van het omgaan met (hoog)begaafde leerlingen en de rol van de leraar. Je leert wat hoogbegaafdheid inhoudt en hoe je het signaleert, en ontwikkelt kennis over de verschillende leer- en onderwijsbehoeften. Ook de doorgaande lijn in de school komt aan de orde.

Handig om te weten

Start September 2022
Lesdata - Online: 17-09, 01-10, 15-10 (2022) van 10.00u tot 14.00u

- Utrecht: 11-02, 11-03, 25-03 (2023) van 10.00u tot 16.00u

Studie-investering Ongeveer 140 uur
Kosten € 690 (vrij van btw)
Deelnemers 15 - 25
Locatie Padualaan 97 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (140 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Wil je je verder professionaliseren in je vakgebied? Kies dan voor een van de vele mastermodules van de Master Educational Needs. Bijvoorbeeld deze module over (hoog)begaafdheid. Hiermee vergroot je je expertise over hoogbegaafdheid en de centrale rol die leraren spelen bij de begeleiding van deze kinderen.

Om (hoog)begaafde leerlingen hun capaciteiten ten volle te laten benutten, zijn aanpassingen aan het schoolprogramma, zowel didactisch als pedagogisch, essentieel. Op deze manier kun je ook het welbevinden en een goede leerhouding stimuleren. Daarbij mag ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied niet ontbreken. Er is ook aandacht voor het beleid op school. Daarbij kun je denken aan protocollen voor signalering, beslissingen over versnellen en het ontwikkelen van een plusklas.

De module wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is de belangrijkste tool, waar veel cursussen juist draaien om klassikale lessen. Zo kun je veel flexibeler onderwijs volgen.

Alle specialisaties binnen de Master Educational Needs richten zich voor de eindkwalificaties op drie domeinen:

 • Het werken met en voor leerlingen: aandacht voor de leer- en leefomgeving, de begeleiding van leerlingen en de leraar als persoon.
 • Het werken in en voor de organisatie: aandacht voor schoolontwikkeling, de begeleiding van collega’s, kenniscirculatie en de leraar als participant in de verandering.
 • Het professioneel handelen en beroepsontwikkeling: aandacht voor een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Toelating

De mastermodule (Hoog)begaafdheid is bedoeld voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Je kunt deze opleiding volgen als je een bachelordiploma hebt.

Docenten

De docenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek combineren specialistische theoretische kennis met praktische werkervaring. Hierdoor sluit de cursus goed aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De kennis die ze aanreiken is actueel, state-of-the-art en evidence-based.

Na deze opleiding

Wanneer je de mastermodule (Hoog)begaafdheid hebt afgerond, ontvang je een certificaat met daarop de studie-investering. Dit kan een opstap zijn naar een nieuwe positie binnen je eigen organisatie of ergens anders. Wil je verder studeren? Kies dan voor een andere mastermodule, of ga voor de Master Educational Needs.

Door het volgen van deze module verbreed je je competenties als docent, coach, IB’er, RT’er of studie(loopbaan)begeleider, decaan of mentor.

In het kader van de taak- en functiedifferentiatie binnen het onderwijs kan deze mastermodule ook een mooi opstapje zijn naar een nieuwe positie of rol binnen je eigen organisatie of bij een andere werkgever.

Deze cursus is onderdeel van de brede post-bachelorleergang De Effectieve Rekenleraar. Je kunt de volledige leergang volgen. Ook kun je de masteropleiding Educational Needs volgen.

Overige informatie

De mastermodule (Hoog)begaafdheid kost € 690, vrij van btw.

De opleiding is praktijkgericht: wat je tijdens de lessen leert, kun je meteen toepassen in de klas.

Deze module maakt deel uit van een volledige masteropleiding. Bachelor- en mastermodules kun je los volgen of zelf stapelen tot een degree-opleiding. In het laatste geval tellen de studiepunten van deze module mee voor het behalen van een officieel diploma.


Je kunt de cursus afronden met een toets. Als je voor deze toets een voldoende beoordeling ontvangt van een examinator van de opleiding, ontvang je een certificaat met de studie-investering (140 uur). Als je de cursus volgt, zonder dat je deze met een (voldoende) toets afrondt, kun je een bewijs van deelname (60 uur) ontvangen.

Waarom (Hoog)begaafdheid bij de HU?

 • Hoge studenttevredenheid

  De Nationale Studenten Enquête toont aan dat studenten zeer tevreden zijn over de mastermodules van de Master Educational Needs.

 • Studeer in eigen tempo

  Je kunt deze module los volgen of stapelen tot een volledige masteropleiding. Wat is jouw ideale combinatie van studie, werk en privé?

 • Kies een praktijkgerichte opleiding

  De inzichten en kennis die je tijdens deze cursus opdoet, kun je meteen in je werk gebruiken.

Certificering mastermodule (Hoog)begaafdheid

De mastermodule (Hoog)begaafdheid is onderdeel van de door het NVAO geaccrediteerde Master Educational Needs.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Interieur gebouw Hogeschool Utrecht Padualaan 99

Interesse in de opleiding (Hoog)begaafdheid?