De opleiding

Tijdens je opleiding Sales & Accountmanagement werk je aan opdrachten in je eigen praktijk. Je voert verkoopgesprekken, maakt offertes en onderhandelt met klanten. Je leert netwerken en voert online onderzoek uit om nieuwe markten te verkennen. Zo werk je voortdurend aan je eigen ontwikkeling als sales professional. Jij maakt je eigen keuzes in je leerproces. Daarbij krijg je hulp van een coach.

Student op laptop

De opleiding Ad Sales & Accountmanagement is competentiegericht. Dat betekent dat je werkt aan de vaardigheden die nodig zijn om later je werk goed te kunnen doen. Zo krijg je zaken als presenteren en onderzoeken. Je leert hierover tijdens de theorievakken. Ook krijg je opdrachten zoals casussen en projecten. Daarin komen onderwerpen uit de volgende vakgebieden aan de orde:

  • praktijkopdrachten
  • verkoopgesprekken
  • customer succes management
  • onderhandelen met klanten
  • lead generation
  • salesplannen en klantanalyses maken
  • social selling

Inhoud van de opleiding Sales & Accountmanagement

Bij de Ad-opleiding Sales & Accountmanagement van de HU doorloop je in twee jaar de gehele sales funnel: van verkenning van de doelgroep en het genereren van leads tot en met het binnenhalen van de order.

De opleiding bestaat uit zes verschillende cursussen, vier in jaar 1 en twee in jaar 2. De volgorde van de onderwerpen per cursus komen overeen met de sales funnel.

De eerste cursus, The Customer, gaat over de klant in zijn rol als inkoper. Daar begint het allemaal mee. Je verkent de doelgroep van het partnerbedrijf en maakt een buyer persona of klantprofiel.

De tweede cursus, Business development, gaat over het in contact komen met nieuwe en potentiële klanten, ook wel leadgeneratie genoemd. Onderdelen daarvan zijn telefonische acquisitie en online marketing.

In de derde cursus van jaar 1, Accountmanagement, staat het verkoopgesprek centraal. Je leert het verkoopgesprek voorbereiden en openen. Daarnaast leer je hoe je de behoefte van de klant inventariseert en inspeelt op de persoon van de klant, waarbij het ook gaat over klantpsychologie.

De laatste cursus in jaar 1, Deal or no Deal, gaat over onderhandelen en het binnenhalen van de order. Je maakt een offerte en leert hoe je commerciële calculaties uitvoert.

In jaar 2 ligt de focus op het vasthouden en uitbouwen van winstgevende klantrelaties.

De vijfde cursus van de opleiding gaat daarom over relatiebeheer, klantloyaliteit en CRM (Customer Relation Management).

De laatste cursus van de opleiding is Sales leadership. In die cursus komen vooral de meer strategische onderwerpen van sales aan bod en gaat het over je eigen leiderschap als zelfbewuste sales professional. Daarbij is het belangrijk te weten hoe je positie kiest binnen een sales team en binnen het team effectief samenwerkt en kunt bijdragen aan succes.

De Sales & Accountmanagement docenten

De deskundige docenten staan te popelen om jou alle kneepjes van het vak te leren.

Meer weten over deze opleiding?

Een Associate degree is een praktijkgerichte, tweejarige hbo-opleiding. Met een Ad-diploma vergroot je je kans op een baan, zonder meteen een volledige vierjarige bacheloropleiding te moeten volgen. Na een Ad-opleiding kun je alsnog doorstromen naar een bacheloropleiding en deze verkort doorlopen.

Je krijgt verschillende onderwijsvormen. Je werkt zowel individueel als in projectgroepen aan je eigen praktijkopdrachten. Naast de vaardigheidstrainingen op school krijg je ondersteuning via het digitale platform met opdrachten, verdiepend materiaal en instructiefilmpjes.

Je vormt samen met een aantal studiegenoten een leerteam. In zo'n team geef je elkaar feedback en dat helpt je weer bij je eigen leerproces. Een leerteam wordt begeleid door een docent: de leerteambegeleider.

Je betaalt wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Om voor wettelijk collegegeld in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Ben je benieuwd wat jij aan collegegeld betaalt? Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Reken daarnaast ook op een extra bedrag voor boeken en andere lesmaterialen.

Aan het einde van je eerste studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

Buitenkant gebouw De Nieuwe Poort te Amersfoort

Interesse in de opleiding Sales & Accountmanagement?

Heb je nog vragen?