CHIWaWA maakt samenwerking in create-health onderzoek inzichtelijk

codesign
Onderzoekers uit verschillende domeinen - waaronder create & health - werken steeds vaker samen over disciplinegrenzen heen om te komen tot eHealth-innovaties, ter ondersteuning van maatschappelijke uitdagingen zoals gezond ouder worden. Hoewel onderzoekers de meerwaarde van die samenwerkingen erkennen, is het vaak onduidelijk hoe verschillende onderzoeksdomeinen elkaar kunnen aanvullen en hoe deze samenwerkingen kunnen doorgroeien. Onderzoeksproject CHIWaWA maakt dit inzichtelijk.

GodfroijWat dragen creatieve onderzoeksmethodes precies bij aan eHealth-innovatie binnen de zorg? Hoe lopen de werk- en samenwerkingsprocessen tussen domeinen? CHIWaWA (Creative & Health Ways of Working Analysis) onderzocht dit aan de hand van tien projecten uit het Create Health-programma van ZonMw. CHIWaWA beschreef van tien onderzoeksprojecten de creatieve manieren van werken, de samenwerkingsdynamiek en de impact van dergelijke samenwerkingen. Wat bleek: Wanneer en hoe je een bepaalde methode toepast en met welk doel, is sterk afhankelijk van de context van het project. Het is dus belangrijk dat partners in een onderzoeksproject allereerst die context met elkaar verkennen, stelt Berit Godfroij, onderzoeker bij het Lectoraat Co-Design. “Om creatieve werkmethoden succesvol te kunnen toepassen, moet je tijd en aandacht hebben voor de samenwerkingsdynamiek, voor het verkennen van elkaars disciplines en toegevoegde waardes. Je moet de tijd nemen om elkaars unieke bijdragen en werkwijzen te herkennen en te benutten. Dat vraagt om expliciete inzet en aandacht van alle partijen.”

Tijd, geld en moed

Tijd en aandacht voor verkenning inruimen binnen een onderzoeksproject betekent ook: er geld voor inruimen. “Maak dit dus onderdeel van het onderzoeksvoorstel”, stelt Godfroij. “Dat is een van onze aanbevelingen aan subsidieverstrekkers: honoreer de tijd die wordt gevraagd voor kennisuitwisseling, zodat mensen uit verschillende disciplines van elkaar kunnen leren: wat kan de ander precies bijdragen en wat kan ik voor anderen betekenen? Als daarin wordt geïnvesteerd, zal dat de interdisciplinaire samenwerking in het praktijkgericht onderzoek enorm vooruit helpen.”

Naast geld is er moed voor nodig. Godfroij: “Stel, je komt van sociale wetenschappen en je stapt in een co-design-proces zonder dat je weet wat je precies kan bijdragen. Dat is best spannend en de verleiding is dan groot je heel erg te gaan focussen op wat je al kent en weet. We hebben dat ook gezien in ons onderzoek, dat iedereen in eerste instantie vanuit zijn eigen aanpak gaat werken. Terwijl onderzoekers er gaandeweg achter kwamen dat het waardevoller is om er met een open blik in te gaan en te kijken hoe je de disciplines van anderen kunt versterken.”

Reflecteren op wat werkt en wat niet

Wordt het samenwerken ook niet gewoon makkelijker door het vaker te doen? “Natuurlijk helpt die ervaring. Maar we hebben ook voorbeelden gezien van onderzoekers die eerder hadden samengewerkt en die elkaar toch weer opnieuw moesten leren kennen. Omdat de context anders is. Maar ook omdat de samenwerkingsdynamiek niet verbetert als je niet de tijd neemt te reflecteren op wat werkt en wat niet. Wij zagen onderzoekers van de tien projecten hierin investeren – en met resultaat. Sommigen zeiden: Ik ben systematischer gaan werken, of: ik ben gaan inzien dat we design-methodes vroeger in het proces moeten inzetten. Deze onderzoekers zullen de volgende keer meer openstaan voor de inbreng van andere disciplines. Dat zal veel tijd schelen en de kwaliteit van de output helpen verhogen."

Spiegel

Het onderzoek heeft uiteenlopende artikelen opgeleverd, een boek (dat als e-book op deze pagina gratis te downloaden is), een gesprekstool, een platform voor kennisuitwisseling en diverse aanbevelingen. Het heeft ook iets opgeleverd voor de projectonderzoekers zélf, vertelt Godfroij. “CHIWaWA is een samenwerking van de HU-lectoraten Co-Design en Onderzoekend Vermogen. Ook voor ons is het samenbrengen van eigen disciplines een meerwaarde geweest. We zagen het onderzoek gespiegeld in onszelf. Op het resultaat mogen we trots zijn.”

Kijk voor meer informatie op de projectsite

Deel dit artikel