Zorgfestival Samen Doen

Twee ouderen achter een laptop met een jongere die wat aanwijst.
Gezondheid is ons grootste goed. Daarom willen we zorg betaalbaar en bereikbaar houden. En dat vraagt iets van ons. Een andere manier van denken over en organiseren van gezondheid en welzijn èn het opleiden van zorgprofessionals. Bij Hogeschool Utrecht zijn we daar al mee begonnen.

Graag nodigen wij je uit voor het Zorgfestival Samen Doen op woensdagmiddag 13 maart. We nemen die dag een kijkje in de keuken van de toekomst. Want die is al lang begonnen en biedt ons heel veel nieuwe mogelijkheden. Samen gaan we die ervaren, verkennen en ontwerpen. Dat doen we op het vlak van onderzoek, onderwijs en het werkveld. Zorg dat je erbij bent en meld je aan!

Praktische informatie

Wat:  Zorgfestival Samen Doen
Waar:  Hogeschool Utrecht, Heidelberglaan 7, Utrecht Science Park
Parkeergarage: Cambridgelaan 106
Plan je reis met Google Maps
Openbaar vervoer in Utrecht
Parkeren op het Utrecht Science Park
Wanneer:  Woensdag 13 maart 2024 van 15.30 uur – 20.00 uur
Voor wie:  Iedereen die wil bijdragen aan het vormgeven van de zorg van de toekomst.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis maar niet vrijblijvend. Bij inschrijving rekenen we op jouw komst.
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan vernemen wij dit graag z.s.m. om ruimte te bieden aan andere geïnteresseerden.

Aanmelden

Programma

15.30 uur  Inloop met koffie en thee
16.00 uur   Plenaire start
 Wilma Scholte op Reimer (voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht)
 Eva Povel (directeur Instituut Verpleegkundige Studies)
16.30 uur  Inspiratiesessie 1
17.20 uur   Wisselmoment
17.30 uur   Inspiratiesessie 2
18.20 uur   Eten en drinken bij diverse minifoodtrucks en netwerken

Inspiratiesessies

Binnen het project HU GEZOND&WEL leren studenten zich te ontwikkelen als professional voor de toekomst. Bij het Wilde Westen, een cultuur- en kunstplek in Utrecht West, voegen we daar kunst en cultuur aan toe.

In deze workshop word je meegenomen op ontdekkingsreis tussen kunst, zorg en welzijn. Hoe zou jij daarmee kunnen werken?

Tijd Inspiratiesessie: 17.30 - 18.20 uur (ronde 1).
Ruimte: 1.062.

Design for Health brengt techniek en zorg bij elkaar om samen te werken aan technologische innovaties voor ziekenhuizen, zorginstellingen en bedrijven. In het Innovatielab UMC Utrecht gebeurt dit al jaren.

In deze workshop zie en ervaar je hoe met Design thinking gewerkt wordt aan zorgtechnologische vraagstukken en wat dat oplevert.

Tijd Inspiratiesessie: 16.30 - 17.20 uur (ronde 1) en 17.30 - 18.20 uur (ronde 2).
Ruimte: 1.054.

Leren, toetsen en samenwerken met de praktijk middels een eigentijds digitaal portfolio. Opleiden doen we samen met de praktijk. Om dit te organiseren gebruiken we dit portfolio. Transparant en navolgbaar leren van de student brengen we hiermee in beeld zodat we betrouwbaar kunnen toetsen.

Tijd Inspiratiesessie: 16.30 - 17.20 uur (ronde 1).
Ruimte: 1.072.

Tijdens een moreel beraad ga je onder meer met collega’s in gesprek over ethische kwesties en morele dilemma’s die je tegenkomt in de praktijk. Vanuit concrete voorbeelden van de deelnemers zelf voer je een dialoog waarin de groep expliciet stil staat bij waarden en normen die ons handelen (en ons denken) sturen.

Ervaar zelf hoe dit leidt tot eye openers en er nieuwe handelingsalternatieven zichtbaar worden.

Tijd Inspiratiesessie: 16.30 - 17.20 uur (ronde 1) en 17.30 - 18.20 uur (ronde 2).
Ruimte: 1.063.

In deze sessie staat dynamische netwerkzorg centraal. Je leert hoe we bottom-up de silo's in de zorg doorbreken, door:

  • het goede gesprek
  • patiënt- en naastenparticipatie in verslaglegging
  • starten en onderhouden van mantelzorgnetwerken
  • nieuwe rollen in de zorg.

Tijd Inspiratiesessie: 16.30 - 17.20 uur (ronde 1) en 17.30 - 18.20 uur (ronde 2).
Ruimte: 0.021.

En dan ben je opeens verpleegkundige, professional, ofwel beginnend beroepsbeoefenaar. Na een aantal jaren studeren sta je daar opeens, midden in de frontlinie. Je eigen verantwoordelijkheden en nog zoveel vragen.

Met de alumnivereniging en verpleegkundigen die onlangs zijn afgestudeerd, is hierover een intervisie-traject gestart. Doel is het vergroten van de beroepsidentiteit, zodat de startende professionals weerbaarder zijn in het team en in de uitoefening van de zorg. En uiteindelijk met meer plezier en zelfvertrouwen in de zorg aan het werk gaan. 

Hoe werkt deze intervisie en wat levert het op? Ontdek het zelf in deze sessie.

Tijd Inspiratiesessie: 17.30 - 18.20 uur (ronde 2).
Ruimte: Naast ingang Cambridgelaan (begane grond).

In de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de Wijk werken we aan de gezamenlijke uitdagingen in de eerstelijnszorg én het leveren van zorg in de toekomst. In de vorm van een wereldcafé ga je in gesprek over de toekomst van deze academische werkplaats. Welke kansen zijn er voor doorontwikkeling? Voor studenten, professionals en voor onderzoek?

Laat je inspireren en denk mee!

Tijd Inspiratiesessie: 16.30 - 17.20 uur (ronde 1).
Ruimte: 1.071.

In deze workshop denk je op een speelse manieren na over waarden, wensen, behoeften en doelen in de zorg. Niet voor later, maar voor nu.  Aan de orde komt wat elke zorgmedewerker, docent, beleidsmaker, bestuurder moeten weten.

Uitdagend, ongemakkelijk of juist helpend en inzicht gevend? Kom het zelf ervaren.

Tijd Inspiratiesessie: 17.30 - 18.20 uur (ronde 2).
Ruimte: 1.071.

Ziekenhuiszorg zal steeds vaker niet binnen de muren van het ziekenhuis plaatsvinden maar thuis. Veel ziekenhuizen zetten dit nu op. In het UMCU gebeurt dit vanuit het Medisch Regiecentrum (MRC) waar verpleegkunde- en geneeskundestudenten patiënten thuis monitoren, onder supervisie van verpleegkundigen. IVS en MRC ontwikkelden samen onderwijs voor studenten Verpleegkunde.

In deze workshop ontdek je hoe we studenten kunnen leren effectief telemonitoring in te zetten om op afstand klinisch te redeneren.

Tijd Inspiratiesessie: 16.30 - 17.20 uur (ronde 1) en 17.30 - 18.20 uur (ronde 2).
Ruimte: 2.058.

In opdracht van Health Hub Utrecht is onderzoek gedaan naar competenties van zorg- en welzijnsprofessionals. Tijdens deze sessie hoor je de uitkomsten en ga je aan de slag met een vraagstuk uit dit onderzoek namelijk: Hoe kunnen we zorgen dat de competenties (vaardigheden, kennis, houding) van zorg- en welzijnsprofessionals de burgercompetenties versterken, zodat burgers en naasten zo lang mogelijk samen of zelfredzaam en zelfstandig kunnen zijn.

Denk mee!

Tijd Inspiratiesessie: 17.30 - 18.20 uur (ronde 2).
Ruimte: 0.025.

In deze workshopsessie duiken we in de uitdagingen van de zorg- en welzijnssector voor de komende tien jaar. We starten met een probleemschets, waarbij we de verwachte aantallen en tekorten in de sector onder de loep nemen. Samen met de deelnemers onderzoeken we de redenen waarom mensen de zorg verlaten en brainstormen we over innovatieve oplossingen.

Vervolgens richten we onze aandacht op één van de thema’s die spelen bij de uitstroom van personeel: "Ontwikkelmogelijkheden". We belichten een leven lang ontwikkelen als een essentieel element om zorgprofessionals te motiveren en langdurig te behouden. Samen met u willen we concrete stappen bedenken om dit te realiseren. Door middel van dialoog dagen we elkaar uit om strategieën en praktische benaderingen te verkennen die een duurzaam ontwikkelingsklimaat bevorderen.

Tenslotte kijken we naar de kansen voor samenwerking tussen het werkveld en de HU. Deze sessie is een uitnodiging om gezamenlijk de brug te slaan tussen opleiding en werkveld. Samen bouwen we aan een toekomstbestendige zorg waarin leven lang ontwikkelen nog meer een gedeelde realiteit wordt.

Tijd Inspiratiesessie: 16.30 - 17.20 uur (ronde 1) en 17.30 - 18.20 uur (ronde 2).
Ruimte: 0.023.

Het Schakelpunt ‘Actief Leven Gesprek’ is een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht en UMC Utrecht, gericht op het bevorderen van gezond gedrag van bewoners uit Utrecht Oost. Het schakelpunt staat midden in de wijk en is een innovatieve samenwerking tussen curatieve zorg en de preventieve (wijkgerichte) zorg met als doel op een laagdrempelige manier leefstijlondersteuning te bieden en inwoners door te verwijzen naar bestaande (leefstijl)activiteiten. Dat is hard nodig want er is een sterk groeiende zorgvraag, onder andere veroorzaakt door de vergrijzing en een toename van chronische ziekten. Help mee om in deze workshop het schakelpunt verder vorm te geven.

Tijd Inspiratiesessie: 16.30 - 17.20 uur (ronde 1).
Ruimte: 0.025.

Neem deel aan het WereldCafé waarin we samen met mensen uit de praktijk kijken hoe we studenten voorbereiden op actuele thema’s als Reablement, Inzet Zorgtechnologie, Positieve gezondheid en Inzet vrijwilligers & mantelzorg.

Tijd Inspiratiesessie: 16.30 - 17.20 uur (ronde 1) en 17.30 - 18.20 uur (ronde 2).
Ruimte: 0.004.

Wanneer mensen na een periode van ziekte uit medisch oogpunt ‘genezen’ zijn, stopt doorgaans ook de ondersteuning vanuit zorg en welzijn. Maar vaak hebben zij daar nog wel behoefte aan.

 

De HU verkende die behoefte aan en ervaringen van ex-cliënten en -patiënten met herstelondersteuning, en ondervroeg professionals over wat zij nodig hebben om die steun te kunnen bieden.

 

In deze workshop delen we onze inzichten en willen we in gesprek over hoe herstelondersteuning beter kan aansluiten op behoeften van ex-patiënten/cliënten. 

 

Tijd Inspiratiesessie: 16.30 - 17.20 uur (ronde 1).
Ruimte: 1.062.

Studenten Master Physician Assistant van de HU kunnen sinds studiejaar 2022-2023 deelnemen aan een pilot, waarbij zij via de Studentenpoli in aanraking komen met echte patiënten met medicatie en vraagstukken met betrekking tot medicatieveiligheid. Het project richt zich op taken waarbij studenten verantwoordelijkheden dragen voor patiëntenzorg en interprofessioneel samenwerken met onder andere geneeskunde- en farmaciestudenten, verpleegkundig specialisten- en Physician Assistants in opleiding.

Dit wordt gedaan onder supervisie van de klinisch farmacologen van het AmsterdamUMC. Een vorm van praktijkgericht onderwijs wat ook internationaal hoge ogen gooit.
In deze workshop ontdek je hoe studenten het ervaren. Hoe werkt de studentenpoli en wat levert het op voor student en patiënt?

Tijd Inspiratiesessie: 17.30 - 18.20 uur (ronde 2).
Ruimte: 1.072.

Hoe kan het nieuwe opleidingsprofiel BN2030 toegepast worden in de hbo-v en de beroepspraktijk? Na een korte inhoudelijke toelichting ga je met de andere deelnemers in gesprek over de vertaalslag van verpleegkundig leiderschap, probleemoplossend vermogen en preventie. De uitkomsten worden gebruikt bij de herziening van het curriculum.

Tijd Inspiratiesessie: 16.30 - 17.20 uur (ronde 1) en 17.30 - 18.20 uur (ronde 2).
Ruimte: Instituutsplein (2e etage).

Festivalplein

Doorlopend

Studenten verpleegkunde moeten veel oefenen. Dat kan met een SIM(ulatie)-station; een innovatieve, hybride benadering die studenten in deze sector voorbereidt op realistische scenario’s en klinische situaties zonder directe patiëntinteractie. Deze leermethode maakt gebruik van geavanceerde technologieën en gesimuleerde omgevingen om een authentieke en veilige leerervaring te bieden.

Ontdek in deze rondleiding zelf hoe het SIM-station werkt.

Locatie: Festivalplein.

Doorlopend

De man die met zijn ogen ademt

Een kijkzaak…

Het is niets bijzonder, maar je wilt als mens er naar kijken. Je hebt er niets aan, maar je wil er naar kijken.

Een kind is nog elke dag verwonderd, maar wij vergeten om verwonderd te zijn.

Alsof je terug in de tijd stapt. Carnivale schiet door min hoofd! Hij vertelt nog meer in dat tentje.

En dan gebeurt het. En ik was er bij ik kijk er naar en ik zei hoe innovatie zo eenvoudig kan zijn, wauw...

Locatie: Festivalplein.

Doorlopend

Met HU GEZOND&WEL willen wij voortrekkers zijn in de veranderingen die nodig zijn voor het ontschotten van gezondheidszorg en welzijn. Dit doen we door innovatief onderwijs van toekomstige en huidige professionals, gericht op echte vraagstukken van mensen in de eigen, lokale omgeving en samenleving. 

Wil jij weten hoe we samen de kwaliteit van leven in Utrecht en omgeving willen verbeteren? Kom dan langs bij HU GEZOND&WEL!

Locatie: Festivalplein.

Ervaar hoe wij samen met studenten, onderzoekers en organisaties werken aan innovaties die het verschil maken in onze samenleving.

Locatie: Festivalplein Bedoeïenentent.

Deel dit evenement