Zorgfestival Samen Doen

Twee ouderen achter een laptop met een jongere die wat aanwijst.
Gezondheid is ons grootste goed. Daarom willen we zorg betaalbaar en bereikbaar houden. En dat vraagt iets van ons. Een andere manier van denken over en organiseren van gezondheid en welzijn èn het opleiden van zorgprofessionals. Bij Hogeschool Utrecht zijn we daar al mee begonnen.

Graag nodigen wij je uit voor het Zorgfestival Samen Doen op woensdagmiddag 13 maart. We nemen die dag een kijkje in de keuken van de toekomst. Want die is al lang begonnen en biedt ons heel veel nieuwe mogelijkheden. Samen gaan we die ervaren, verkennen en ontwerpen. Dat doen we op het vlak van onderzoek, onderwijs en het werkveld. Zorg dat je erbij bent en meld je aan!

Praktische informatie

Wat:  Zorgfestival Samen Doen
Waar:  Hogeschool Utrecht, Heidelberglaan 7, Utrecht Science Park
Wanneer:  Woensdag 13 maart 2024 van 15.30 uur – 20.00 uur
Voor wie:  Iedereen die wil bijdragen aan het vormgeven van de zorg van de toekomst.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis maar niet vrijblijvend. Bij inschrijving rekenen we op jouw komst.
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan vernemen wij dit graag z.s.m. om ruimte te bieden aan andere geïnteresseerden. 

Aanmelden

Programma

15.30 uur  Inloop met koffie en thee
16.00 uur   Plenaire start
 Wilma Scholte op Reimer (voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht)
 Eva Povel (directeur Instituut Verpleegkundige Studies)
16.30 uur  Inspiratiesessie 1
17.20 uur   Wisselmoment
17.30 uur   Inspiratiesessie 2
18.30 uur   Eten en drinken bij diverse minifoodtrucks en netwerken

Inspiratiesessies

Binnen het project HU GEZOND&WEL  leren studenten zich te ontwikkelen als professional voor de toekomst. Bij het Wilde Westen, een cultuur- en kunstplek in Utrecht West, voegen we daar kunst en cultuur aan toe.

In deze workshop word je meegenomen op ontdekkingsreis tussen kunst, zorg en welzijn. Hoe zou jij daarmee kunnen werken?

Design for Health brengt techniek en zorg bij elkaar om samen te werken aan technologische innovaties voor ziekenhuizen, zorginstellingen en bedrijven. In het Innovatielab UMC Utrecht gebeurt dit al jaren.

In deze workshop zie en ervaar je hoe met Design thinking gewerkt wordt aan zorgtechnologische vraagstukken en wat dat oplevert.

Opleiden doen we samen met de praktijk. Om dit te organiseren gebruiken we een digitaal portfolio. Hiermee brengen we transparant en navolgbaar het leren van de student in beeld zodat we betrouwbaar kunnen toetsen.

In deze workshop ontdek je de voordelen van het digitaal portfolio zelf.

Tijdens een moreel beraad ga je onder meer met collega’s in gesprek over ethische kwesties en morele dilemma’s die je tegenkomt in de praktijk. Vanuit concrete voorbeelden van de deelnemers zelf voer je een dialoog waarin de groep expliciet stil staat bij waarden en normen die ons handelen (en ons denken) sturen.

Ervaar zelf hoe dit leidt tot eye openers en er nieuwe handelingsalternatieven zichtbaar worden.

In deze sessie staat dynamische netwerkzorg centraal. Je leert hoe we bottom-up de silo's in de zorg doorbreken, door:

  • het goede gesprek
  • patiënt- en naastenparticipatie in verslaglegging
  • starten en onderhouden van mantelzorgnetwerken
  • nieuwe rollen in de zorg.

En dan ben je opeens verpleegkundige, professional, ofwel beginnend beroepsbeoefenaar. Na een aantal jaren studeren sta je daar opeens, midden in de frontlinie. Je eigen verantwoordelijkheden en nog zoveel vragen.

Met de alumnivereniging en verpleegkundigen die onlangs zijn afgestudeerd, is hierover een intervisie-traject gestart. Doel is het vergroten van de beroepsidentiteit, zodat de startende professionals weerbaarder zijn in het team en in de uitoefening van de zorg. En uiteindelijk met meer plezier en zelfvertrouwen in de zorg aan het werk gaan. 

Hoe werkt deze intervisie en wat levert het op? Ontdek het zelf in deze sessie.

In de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de Wijk werken we aan de gezamenlijke uitdagingen in de eerstelijnszorg én het leveren van zorg in de toekomst. In de vorm van een wereldcafé ga je in gesprek over de toekomst van deze academische werkplaats. Welke kansen zijn er voor doorontwikkeling? Voor studenten, professionals en voor onderzoek?

Laat je inspireren en denk mee!

In deze workshop denk je op een speelse manieren na over waarden, wensen, behoeften en doelen in de zorg. Niet voor later, maar voor nu.  Aan de orde komt wat elke zorgmedewerker, docent, beleidsmaker, bestuurder moeten weten.

Uitdagend, ongemakkelijk of juist helpend en inzicht gevend? Kom het zelf ervaren.

Ziekenhuiszorg zal steeds vaker niet binnen de muren van het ziekenhuis plaatsvinden maar thuis. Veel ziekenhuizen zetten dit nu op. In het UMCU gebeurt dit vanuit het Medisch Regiecentrum (MRC) waar verpleegkunde- en geneeskundestudenten patiënten thuis monitoren, onder supervisie van verpleegkundigen. IVS en MRC ontwikkelden samen onderwijs voor studenten Verpleegkunde.

In deze workshop ontdek je hoe we studenten kunnen leren effectief telemonitoring in te zetten om op afstand klinisch te redeneren.

In opdracht van Health Hub Utrecht is onderzoek gedaan naar competenties van zorg en welzijnsprofessionals. Tijdens deze sessie hoor je de uitkomsten en ga je aan de slag met een vraagstuk uit dit onderzoek namelijk: Hoe kunnen we zorgen dat de competenties (vaardigheden, kennis, houding) van zorg en welzijnsprofessionals de burgercompetenties versterken, zodat burgers en naasten zo lang mogelijk samen of zelfredzaam en zelfstandig kunnen zijn.

Denk mee!

Wanneer zorgprofessionals zich kunnen blijven ontwikkelen, zijn zij langer inzetbaar in de zorg. Hun motivatie blijft hoog, zij voelen zich gezien en er is minder reden voor vertrek.  
Maar hoe zorg je voor een klimaat waarin leven lang ontwikkelen centraal staat? En waar liggen kansen voor samenwerking tussen werkveld en IVS? 

In deze sessie ga je in dialoog en daagt elkaar uit om de samenwerking tussen opleiding en werkveld verder te verkennen.

Studenten verpleegkunde moeten veel oefenen. Dat kan met een SIM(ulatie)-station; een innovatieve, hybride benadering die studenten in deze sector voorbereidt op realistische scenario’s en klinische situaties zonder directe patiëntinteractie. Deze leermethode maakt gebruik van geavanceerde technologieën en gesimuleerde omgevingen om een authentieke en veilige leerervaring te bieden. 

Ontdek in deze workshop zelf hoe het SIM-station werkt.

Denk mee over oplossingsrichtingen om de oplopende tekorten in de zorg aan te pakken en tegelijkertijd te zorgen voor de duurzame inzetbaarheid van de zorgprofessionals.
Hoe draagt Artificial Intelligence bij aan het behoud van zorgprofessionals? Welke oplossingsrichtingen lossen de tekorten in de zorg echt op?

In deze workshop verken je dit samen met de andere deelnemers. Je zoekt naar concrete handvatten om organisaties voor te bereiden op de toekomst van de zorg, waarin kwalitatieve zorg en het welzijn van zorgprofessionals hand in hand gaan.

Neem deel aan het WereldCafé waarin we samen met mensen uit de praktijk kijken hoe we studenten voorbereiden op actuele thema’s als Reablement, Inzet Zorgtechnologie, Positieve gezondheid en Inzet vrijwilligers & mantelzorg.

Na een medische episode zoals een psychose of kanker, valt de zorg stil. De patiënt is immers genezen dus de zorg van (para)medici stopt. Nu staat de ex-patient er alleen voor wat leidt tot veel extra nieuwe zorgvraag.

In herstelzorg werken meerdere disciplines en naasten samen om de ex-patiënt te begeleiden naar vertrouwen in het functioneren van het eigen lichaam en nieuwe zingeving.

Tijdens deze workshop leer je wat herstelzorg precies is en hoe het werkt.

Studenten Master Physician Assistant van de HU kunnen sinds studiejaar 2022-2023 deelnemen aan een pilot, waarbij zij via de Studentenpoli in aanraking komen met echte patiënten met medicatie en vraagstukken met betrekking tot medicatieveiligheid. Het project richt zich op taken waarbij studenten verantwoordelijkheden dragen voor patiëntenzorg en interprofessioneel samenwerken met onder andere geneeskunde- en farmaciestudenten, verpleegkundig specialisten- en Physician Assistants in opleiding.

Dit wordt gedaan onder supervisie van de klinisch farmacologen van het AmsterdamUMC. Een vorm van praktijkgericht onderwijs wat ook internationaal hoge ogen gooit.
In deze workshop ontdek je hoe studenten het ervaren. Hoe werkt de studentenpoli en wat levert het op voor student en patiënt?

Hoe kan het nieuwe opleidingsprofiel BN2030 toegepast worden in de hbo-v en de beroepspraktijk? Na een korte inhoudelijke toelichting ga je met de andere deelnemers in gesprek over de vertaalslag van verpleegkundig leiderschap, probleemoplossend vermogen en preventie. De uitkomsten worden gebruikt bij de herziening van het curriculum.

Deel dit evenement