Toelating

Wil je weten wat je nodig hebt om met de opleiding Vaktherapie te starten? We hebben alle eisen voor je op een rijtje gezet, zodat je meteen kunt zien wat voor jou geldt.

Instroomeisen Vaktherapie

E&M Let op: verplichte selectiebijeenkomst
N&T Let op: verplichte selectiebijeenkomst
N&G Let op: verplichte selectiebijeenkomst
C&M Let op: verplichte selectiebijeenkomst

E&M Let op: verplichte selectiebijeenkomst
N&T Let op: verplichte selectiebijeenkomst
N&G Let op: verplichte selectiebijeenkomst
C&M Let op: verplichte selectiebijeenkomst

Je kunt starten met de opleiding Vaktherapie aan Hogeschool Utrecht als je klaar bent met mbo (niveau 4).

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo.

Ben je kunstvakdocent beeldend, drama of schoolmuziek en heb je je diploma behaald in 2012 of later, dan kun je instromen in de hoofdfase van de bachelor Vaktherapie. Voor de vrije profilering kun je vrijstelling aanvragen via de examencommissie zodra je met de opleiding bent gestart. Dit betekent dat je de opleiding in 2,5 jaar kunt afronden.

Om zeker te weten dat je de juiste studie kiest is er voor de opleiding Vaktherapie een selectiebijeenkomst. Hierin kijken we of je je kunstdiscipline (muziek, drama of beeldend) voldoende beheerst.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de opleidingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het 21+ toelatingsonderzoek haalt. 

Selectieprocedure

Voor toelating tot de opleiding Vaktherapie ben je verplicht deel te nemen aan een selectiebijeenkomst. Doel hiervan is om te testen of je beschikt over voldoende competenties in jouw expressievorm (medium) om de studie te volgen. Word je tijdens deze selectie afgewezen, dan mag je niet starten met de opleiding.

Je bereidt je voor op deze selectiebijeenkomst met twee thuisopdrachten:

 1. het schrijven van een brief, waarin je aangeeft wat je tot nu toe gedaan hebt met je medium. Je beschrijft hoe je jezelf en het werken met je medium ziet binnen de context van de hulpverlening.
 2. het voorbereiden van mediumopdrachten die tijdens de selectiebijeenkomst gepresenteerd worden.

Vanaf januari starten deze selectiebijeenkomsten. Voor de selectiebijeenkomst meld je je rechtstreeks aan bij de opleiding. Het programma van de bijeenkomst neemt 1 dagdeel in beslag.

De selectiebijeenkomst vindt plaats in een groep van maximaal 12 kandidaten. De kandidaat studeert van tevoren een monoloog in die tijdens de bijeenkomst gepresenteerd wordt. Vervolgens worden er improvisatie opdrachten gegeven, zowel individueel als in groepsverband.

De kandidaat moet voldoende affiniteit met drama hebben. Hij kan aangeven wat dit voor rol in zijn leven speelt. De kandidaat kan mondeling reflecteren op zijn eigen spel (kan motieven, handelingen en gevoelens beschrijven en kan daar een oordeel over formuleren) en de kandidaat toont aan dat hij de volgende basisvaardigheden bezit en daarmee kan variëren:

 • stem
 • mimiek
 • houding en beweging
 • ruimtegebruik

Hij kan niet alleen de ingestudeerde tekst uitbeelden, maar kan zich ook inleven, kan variatie in zijn spel aanbrengen, heeft aandacht besteed aan de voorbereiding, kan samenwerken, luisteren, omgaan met kritiek, kan zich laten verrassen door anderen en durft daarop in te spelen (improviseren). De kandidaat kan zowel in als buiten het spel communiceren met anderen, kan een mening geven over het spel van anderen, gaat respectvol met anderen om en gaat zorgvuldig met het materiaal om. De kandidaat kan laten zien dat hij plezier heeft in drama.

Aanmelden selectiebijeenkomst Drama

Vul het aanmeldformulier in om je aan te melden voor de selectiebijeenkomst en lever je motivatiebrief aan per mail.

Let op: De aanmelding is pas geldig na ontvangst van een motivatiebrief.

Voor de selectiebijeenkomst vragen wij je mee te nemen: 5 werkstukken ‘platte vlak’ en 5 werkstukken ‘ruimtelijk’, voor zover mogelijk, anders foto’s van de betreffende werkstukken. Het werk mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

De selectiebijeenkomst omvat het bespreken van het meegebrachte werk, uitvoeren van een samenwerkingsopdracht en een oriënterend gesprek over de verwachtingen m.b.t. beroep en opleiding. Aandachtspunten bij het beoordelen tijdens de presentaties van het beeldend werk, individueel of in groepsverband, zijn:

 • variatie op het gebied van materiaalkeuze en materiaalgebruik
 • variatie m.b.t. plattevlak techniek (2D) en ruimtelijk werk (3D)
 • variatie in thema- en onderwerpkeuze

Er wordt van je verwacht dat je zowel figuratief als experimenteel en improviserend kunt vormgeven.

De selectie vindt plaats in een groep van maximaal 10 aspirant-studenten.

Het resultaat van de toelatingstest wordt binnen twee weken schriftelijk meegedeeld. Een aspirant-student mag maximaal twee keer per jaar aan de selectie meedoen, mits dit gebeurt op de geplande selectiedata. Heb je de selectie niet gehaald, dan kun je niet met de opleiding beginnen.

Aanmelden selectiebijeenkomst Beeldend

Vul het aanmeldformulier in om je aan te melden voor de selectiebijeenkomst en lever je motivatiebrief aan per mail.

Let op: De aanmelding is pas geldig na ontvangst van een motivatiebrief.

De selectiebijeenkomst vindt plaats in een groep van maximaal 7 aspirant-studenten en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een individuele muzikale presentatie waarin je twee stukken laat horen. Een instrumentaal stuk op een instrument naar keuze en een zelfgekozen lied wat je ten gehore brengt en waarbij je jezelf begeleidt op een akkoordinstrument (piano, gitaar, accordeon, harp etc.)
 • Groepsopdrachten, waarin het vermogen tot muzikaal samenspel, muzikaal experimenteren en daarop reflecteren wordt onderzocht. Er wordt onderzocht of je voldoende affiniteit hebt met improvisatie (daarvoor is het niet per se nodig dat je er al ervaring mee hebt!) en hoe je samen met anderen tot muzikale vormgeving komt.
 • Verder is er ruimte voor vragen over je motivatie, muzikale ervaring en verschillende werkvormen.

Aanmelden selectiebijeenkomst Muziek

Vul het aanmeldformulier in om je aan te melden voor de selectiebijeenkomst en upload je motivatiebrief.

Let op: De aanmelding is pas geldig na ontvangst van een motivatiebrief.

Voor meer informatie kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar selectiect@hu.nl of te bellen met 088 - 481 21 77.

Aanmelden Selectiebijeenkomst

Vul onderstaand aanmeldformulier in om je aan te melden voor de selectiebijeenkomst en lever je motivatiebrief aan per mail via onderstaande button.

Let op: De aanmelding is pas geldig na ontvangst van een motivatiebrief.

Wijziging Croho Vaktherapie per 1 september 2023

Ben je al in het bezit van een afgeronde HBO opleiding? Dan val je op dit moment onder de stapelaarsregeling. Dit betekent dat je het instellingscollegegeld moet betalen dat neerkomt op collegegeld van ongeveer € 8000,-  per studiejaar. 
Vanaf 1 september 2023 komt deze regeling voor de opleiding Vaktherapie te vervallen. 
Door de wijziging van het Croho-onderdeel wordt het gunstiger om Vaktherapie als tweede opleiding te kiezen, mits je niet al een opleiding hebt afgerond in de domeinen Gezondheidszorg of Onderwijs. Als je al een BA-diploma in het domein gezondheidszorg of educatie hebt, geldt de stapelaarsregeling dus nog wel.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met selectiect@hu.nl

Heb je nog vragen?