Toetsbekwaamheid verankerd in hoger beroepsonderwijs

Toetsing in het hoger beroepsonderwijs is een levend proces, de ontwikkelingen gaan door. Nieuwe ontwikkelingen vragen om een voortdurende toetsbekwaamheid van hbo-docenten. Het is dan ook belangrijk dat aandacht voor toetsbekwaamheid structureel is verankerd in het hbo, zo blijkt uit het project Je Ogen Uitkijken. ‘Het bewustzijn dat toetsbekwaamheid een integraal onderdeel is van het docentschap is heel waardevol. Je kunt onderwijs en toetsing niet los van elkaar zien’, constateert Tamara van Schilt-Mol, een van de twee projectleiders van Je Ogen Uitkijken.

Met het project Je Ogen Uitkijken zijn de laatste belangrijke stappen gezet om kennis over en aandacht voor voortdurende toetsbekwaamheid in het hbo te verankeren. De uitkomsten van het project Je Ogen Uitkijken kunnen docenten en hogescholen helpen blijvend invulling te geven aan toetsbekwaamheid in hun organisatie. ‘De grote winst is dat toetsing geen bijzaak meer is, zoals in het verleden. Binnen het hoger beroepsonderwijs kijkt men nu fundamenteel anders naar toetsing, als een belangrijke bekwaamheid van elke hbo-docent’, zegt Roeland Smits, beleidsadviseur van de Vereniging Hogescholen, terugkijkend op een periode van ruim tien jaar.

Commissie Vreemde Ogen Dwingen
Met het project Je Ogen Uitkijken wordt een punt gezet achter een proces van bewustwording, onderzoek en ontwikkeling van de kwaliteit van toetsing in het hbo. Dat begon in 2010 met onrust over de kwaliteit van de examens in het hbo en de dreiging van mogelijk landelijke examens voor het hbo. De commissie Vreemde Ogen Dwingen kwam vervolgens met voorstellen voor verbeteringen, waaronder de mogelijkheid een basiskwalificatie examinering (BKE) in te stellen voor hbo-docenten en het advies om meer gezamenlijk op te trekken in het ontwerpen en evalueren van het afstuderen. Dit leidde tot de Basis- en Seniorkwalificatie Examinering (BKE/SKE) en het Protocol Afstuderen.

Landelijk Netwerk Toetsbekwaamheid
Om de samenwerking tussen hogescholen en docenten op gang te brengen en te ondersteunen, richtten Liesbeth Baartman en Tamara van Schilt-Mol negen jaar geleden het landelijke netwerk BKE en SKE op, dat ruim vijf jaar geleden werd omgedoopt tot het Netwerk Toetsbekwaamheid. Liesbeth Baartman is lector Toetsing en beoordeling. Tamara van Schilt-Mol is lector Eigentijds Beoordelen en Beslissen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Bij het netwerk BKE en SKE zijn vrijwel alle hogescholen en universiteiten aangesloten. Op de teams omgeving van het netwerk delen ruim achthonderd hbo-docenten en deskundigen vragen en ervaringen op het gebied van toetsbekwaamheid. 

‘Docenten in het hbo hebben meestal geen lerarenopleiding gevolgd, ze komen uit de beroepspraktijk’, verklaart Liesbeth Baartman. ‘Bovendien heeft elke hogeschool zijn eigen context, waardoor opleidingen anders zijn ingericht. Vandaar dat een landelijk examen niet werkt. Door ervaringen uit te wisselen, kun je natuurlijk wel van elkaar leren’

Uit het rapport Zienderogen Vooruit (2017) bleek dat de kwaliteit van toetsing in het hbo aanzienlijk is verbeterd. ‘Een aantal zaken is inmiddels verankerd in de wet, zoals het inschakelen van externen bij toetsen’, blikt Roeland Smits terug. ‘Een paar dingen moesten sterker worden verankerd, het BKE en SKE-netwerk en het gezamenlijk protocol Beoordeling Eindwerkstukken.’ Die opdracht vormde de basis voor het project Je Ogen Uitkijken.

Duurzame ontwikkeling toetsbekwaamheid
‘Het project Je Ogen Uitkijken is ten einde, maar het netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o moet doorgaan, zodat de aandacht voor toetsbekwaamheid duurzaam wordt verankerd op alle hogescholen’, zegt Liesbeth Baartman. Dat gebeurt via de netwerkvertegenwoordigers op elke hogeschool. Voor hen worden bijeenkomsten georganiseerd waarop kennis en ervaringen worden gedeeld en waar actuele vraagstukken worden besproken. Op de website toetsbewaamheid vind je alle netwerkvertegenwoordigers en kun je zelf ook aansluiten bij het netwerk.

Deel dit artikel