Subsidies voor onderzoek naar slimme scoliosebrace en geautomatiseerde botmetingen tijdens operaties

Botmeting en scoliosebrace

Onderzoekers van het lectoraat Smart Systems for Healthy Living ontvangen KIEM-subsidies voor onderzoek naar een ‘slimme scoliosebrace’ en geautomatiseerde botmetingen tijdens chirurgische operaties. De projecten passen bij de speerpunten Smart Patient en Smart Surgeon van het lectoraat en fieldlab 3D Medical, een samenwerking tussen de HU en het UMCU in het kader van Smart Industries. De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd in samenwerking met praktijkpartners, mkb-bedrijven en kennisinstellingen.

Scoliose is een kromming in de wervelkolom die voorkomt bij zo’n 4 procent van de Nederlandse bevolking en met name bij jonge meisjes en adolescente vrouwen. “Als je niets doet, leidt scoliose in veel gevallen tot een operatie waarbij de rug met een hoop schroeven en stangen recht wordt gemaakt”, vertelt lector Erik Puik. “In veel gevallen kan het intensief dragen van een brace die operatie voorkomen, maar dat is weer een aanslag op de kwaliteit van leven. Bij het UMCU spreekt men dan ook van een litteken op het lichaam of een litteken op de ziel. Dat geeft goed weer wat de vooruitzichten van deze patiënten zijn. Wij willen die vooruitzichten verbeteren”.

“Dat gaan we doen door te onderzoeken hoe we slimme sensoren aan kunnen brengen in de brace die draagtijd, drukverdeling en spanning in de sluiting meten, én door informatiebehoeftes op te halen van de patiënt, de behandelaar en de persoon die de brace aanmeet. Daarmee werken we aan een intelligente en gepersonaliseerde brace die effectiever functioneert en daardoor minder lang gedragen hoeft te worden. Dat verbetert de kwaliteit van leven van scoliosepatiënten aanzienlijk.”

Het onderzoek gebeurt in samenwerking met de afdeling Orthopedie van het UMCU, Leuk Orthopedie Techniek, De Vereniging van scoliosepatiënten en ontwerpbureau WeLL-design.

Geautomatiseerde botmetingen

Het andere onderzoek richt zich op geautomatiseerde botmetingen tijdens orthopedische ingrepen, waarbij botten en botfragmenten met schroeven en metalen platen in de juiste stand aan elkaar worden gezet. De verwachting is dat door de vergrijzing de hoeveelheid van dit soort operatieve ingrepen de komende decennia blijft toenemen. Chirurgen hebben daarbij behoefte aan juiste en eenduidige informatie tijdens hun operaties en die hebben ze nu slechts ten dele.

De ‘LaserGauge’ van startup SLAMOrthopedic monitort het boorproces en levert voor elk geboord gat een meetrapport en adviseert over de juiste schroeflengte. "We onderzoeken hoe we een geautomatiseerde hardheidsindicatie en informatie over de thermische belasting van het botweefsel aan het systeem kunnen toevoegen. Met de hardheidsindicatie kan naast de ideale schroeflengte ook het type schroef worden bepaald. Dat geeft de behandelend chirurgen meer zekerheid over het succes en slagen van de ingreep. Inzicht in de thermische belasting van het botweefsel voorkomt het afsterven ervan. Dit proces, thermo-necrose genaamd, vertraagt het herstelproces van de patiënt.”

Ook dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de afdeling Orthopedie van het UMCU.

Aansluiten op ambities

“Deze onderzoeken passen naadloos bij de ambities van zowel het lectoraat als het fieldlab”, licht Erik Puik toe. "We willen de kwaliteit van medische systemen en processen verbeteren met systeemtechnologie en daarmee de kans op fouten bij de uitvoering verkleinen.”

-

KIEM-subsidies zijn bedoeld om verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en publieke sector te stimuleren. De onderzoeken vallen binnen de thematische kaders van de Kennis- en Innovatieagenda’s van het landelijke Topsectorenbeleid.

Deel dit artikel