Studenten maken impact met het project 'De Omgekeerde Supermarkt'

Door mee te doen met het project ‘TKRAMREPUS’, of makkelijker uit te spreken, ‘De Omgekeerde Supermarkt’ dragen studenten Bedrijfskunde bij aan de bestrijding van armoede in Nederland. En ze leren ook nog hoe ze een business moeten runnen. Dát is onderwijs met impact.

Alle propedeusestudenten van de opleiding Bedrijfskunde aan Hogeschool Utrecht volgen het vak Professionalisering en Impact. Belangrijkste doel van dit vak: 70 uur impact maken op de samenleving. Docent Marlies van der Meer ging op zoek naar een waardevolle invulling van deze uren. Ze nam contact op met TKRAMREPUS in Amsterdam, een initiatief van Stichting KnappeKoppen. TKRAMREPUS is de eerste omgekeerde supermarkt, waar je geen boodschappen haalt maar brengt, om daarmee de Voedselbank te sponsoren. De Omgekeerde Supermarkt is in het leven geroepen omdat er in Nederland meer dan één miljoen mensen in armoede leven. Het is een plek waar je iets goed doet voor een ander en bijdraagt aan de strijd tegen armoede en voedselverspilling.

Marlies vertelt: “De mensen achter de Omgekeerde Supermarkt reageerden meteen heel enthousiast. Het project is nog niet zo lang geleden gestart en ze konden wel wat hulp gebruiken. Een mooie win-win situatie. Ik wilde eerst een pilot draaien met mijn eigen klas, maar in overleg met de cursuscoördinator Roline Salomons van ‘Professionalisering en Impact’ is besloten om alle propedeusestudenten de kans te geven hieraan bij te dragen.”

Overspoeld door reacties

Na de aankondiging van het project werden Marlies en haar collega’s overspoeld met reacties van studenten die wilden meedoen. ”De ene student doet het vanwege de goede acties die we mogen doen, de ander wil heel graag bijdragen aan een maatschappelijk vraagstuk, weer een student wil heel graag zelf een week die supermarkt kunnen runnen.”

Uiteindelijk doen er 30 studenten mee die 4 weken lang de Omgekeerde Supermarkt runnen. Ze krijgen naast het runnen van de zaak ook nog twee casussen mee. Eén vanuit de Omgekeerde Supermarkt en één vanuit de HU.

Zo heeft een groep studenten de opdracht om bedrijven te zoeken die zich willen verbinden aan de Omgekeerde Supermarkt door producten die ze niet mogen verkopen in hun winkel, door productiefouten of verkeerde verpakkingen, te doneren. Een andere groep gaat meehelpen aan de marketing en communicatie, om meer bekendheid te creëren voor het project. Ook is er een groep bezig met het werven van vrijwilligers, zodat er straks genoeg mensen zijn die de Omgekeerde Supermarkt draaiende houden. Tegelijkertijd hebben de studenten zich ingezet om in deze periode zoveel mogelijk levensmiddelen te verzamelen en hebben ze andere initiatieven opgezet. Op de HU is bijvoorbeeld een flesjesactie gehouden, waarvan alle opbrengsten gedoneerd werden aan de stichting.

"Als Bedrijfskunde willen we bijdragen aan een open, rechtvaardige en duurzame gemeenschap"

Opleidingsmanager Josefien Paap

Nieuwe economische waarden

Bedrijfskunde studeren: een garantie op een leasebak en geld verdienen? Marlies: “Ik herken het imago, maar tegenwoordig kun je zoveel meer waarde creëren als ondernemer. Natuurlijk moet je een gezonde organisatie zijn, maar de nieuwe economie richt zich er ook op de dat je als ondernemer bijdraagt aan het milieu, dat je mensen rechtvaardig behandelt, enzovoort. De opleiding speelt in op het op het bewustmaken van zulke waarden. Ik denk dat we die nieuwe economische waarden heel goed aan studenten kunnen meegeven met dit project.”

Wat vinden de studenten?

Studenten Steven Gilbers en Alex Ernst vonden de Omgekeerde Supermarkt een interessant concept. Ze waren benieuwd hoe het in de praktijk zou werken en besloten mee te doen aan dit project.

Steven: “Je leert ondernemend zijn, zelf dingen uitzoeken en bepalen welke toegevoegde waarde jij kunt brengen aan het project.” Kortom, andere vaardigheden dan je leert door in de boeken te duiken en je opdrachten te maken. “Vooral de casussen voegen veel toe, je leert bijvoorbeeld hoe je gebruik kunt maken van je netwerk en hoe belangrijk een goed netwerk dus kan zijn.”

Alex: “Het is ook gewoon een hele leuke en bijzondere ervaring. Je werkt een week lang heel intensief samen met studenten die je normaal niet ziet of spreekt. En omdat wij dit al in ons eerste jaar doen, maakt dit het ook weer makkelijker om in de toekomst deel te nemen aan dit soort projecten.”

Aanvulling op het onderwijs

Eerstejaarsstudenten zijn vooral bezig met het werken aan hun kennisbasis. Maar Marlies vindt het heel belangrijk dat studenten ook proeven aan wat er nu echt bij bedrijven speelt. “Ik ben ontzettend trots op de studenten die dit avontuur zijn aangegaan,” vertelt ze. “Dat zij openstaan voor dit soort samenwerkingen en op hun enthousiasme om impact te maken.

Opleidingsmanager Josefien Paap sluit zich hier bij aan: “Als Bedrijfskunde willen we bijdragen aan een open, rechtvaardige en duurzame gemeenschap. We zijn onder de indruk van de hoeveelheid studenten die zich hebben aangemeld, daaraan merken we dat er een grote behoefte is om bij te dragen aan de maatschappelijke problemen. Dat kunnen we alleen maar doen door samen te werken met partners in de praktijk, initiatiefnemers zoals deze, en in de eerste plaats enthousiaste studenten en docenten!”

Meer informatie over het project vind je op de website van de Omgekeerde Supermarkt.

Lees hier meer over onze opleiding Bedrijfskunde.

Deel dit artikel