Studenten delen levensverhaal om begrip voor diversiteit te stimuleren

HU-studenten met diverse achtergronden gaan hun levensverhaal schrijven en delen met andere studenten in een op te zetten community. Zo willen zij meer begrip kweken voor diversiteit en bijdragen aan een inclusieve hogeschool.

De studenten gaan binnen het project ‘Jong-leren met verschil’ op zoek naar gemeenschappelijke patronen in hun levensverhalen. Aan de hand van de inzichten die ze opdoen, organiseren ze vervolgens HU-brede evenementen over diversiteit, met workshops en debatten.

Fondsen

De HU krijgt voor dit project 200.000 euro toegekend door ECHO, het landelijke Expertisecentrum Diversiteitsbeleid dat werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit maakte minister Ingrid van Engelshoven van OCW bekend tijdens de Students-4-Students Jaarconferentie. Naast Hogeschool Utrecht kregen zes andere hogeronderwijsinstellingen fondsen toegekend voor projecten die toegankelijkheid en kansengelijkheid voor alle studenten willen vergroten en het hoger onderwijs inclusiever willen maken.

"Diversiteit brengt perspectief met zich mee, contrast, discussie en daarmee ideeën."

Voorzitter College van Bestuur

Jan Bogerd

Waardering voor diversiteit stimuleren

Met het project wil Hogeschool Utrecht de kennis van en waardering voor diversiteit bij studenten stimuleren. Een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt volgens de HU bij aan een inspirerende en uitdagende leeromgeving en biedt kansen om talent aan te boren en innovatie en creativiteit te versterken. Daarvan profiteren studenten tijdens hun opleiding én in hun toekomstige carrière. “Diversiteit brengt perspectief met zich mee, contrast, discussie en daarmee ideeën. In de woorden van Hannah Gadsby: “Diversity is strength. Difference is a teacher.” Daarom is het onontbeerlijk dat ons onderwijs maximaal toegankelijk is voor iedereen”, aldus HU collegevoorzitter Jan Bogerd.

Het project wordt getrokken door de werkgroep Diversiteit van Hogeschool Utrecht, die ondersteund wordt door het lectoraat Wonen en Welzijn van het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

 

Wil je meer over dit project te weten komen of als student meewerken aan dit onderzoek? Lees verder op Jong-leren met verschil of mail naar s4s@hu.nl.

Deel dit artikel