Onderwijs anders organiseren in regio Utrecht

Auteurs Elske van den Boom-Muilenburg, Nancy Robben, Tim Grandiek, Bibi Van Wolput, Mieke Koeslag-Kreunen
Publicatiedatum 2022
Lectoraat Organiseren van Verandering in Onderwijs, Werken in Onderwijs
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Dit rapport brengt met acht portretten initiatieven in de regio Utrecht in kaart, waarmee het onderwijs en/of het werk anders georganiseerd werd in een onderwijsinstelling. De volgende onderzoeksvraag stond hierbij centraal: Hoe zijn onderwijsinstellingen in de regio Utrecht hun onderwijs en/of werk anders gaan organiseren? Om deze vraag te beantwoorden, werden de volgende deelvragen bestudeerd: a. Wat was de aanleiding om anders te gaan organiseren? b. Op welke manier werd er anders georganiseerd? c. Hoe is het proces van het anders organiseren verlopen? d. Welke (eerste) resultaten heeft het anders organiseren opgeleverd?

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden onderwijs anders organiseren, schoolorganisatie, werkomgeving

Elske van den Boom - Muilenburg