Met recht een zorg

Auteurs Dorien Claessen , Quirine Eijkman , Majda Lamkaddem
Gepubliceerd in Handicap en Recht
Publicatiedatum 2018
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Op basis van een casestudy gaat dit artikel in op de mate van juridische kennis van lokale sociale professionals in een wijkteam in Amersfoort over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Daarnaast worden knelpunten besproken die zij ervaren in de uitvoering van de juridische procedure. Onder mandaat van de gemeente bereiden zij een besluit voor over een maatwerkvoorziening terwijl zij hier niet per se voor zijn opgeleid. Onbekend is of zij zich bewust zijn van de juridische aspecten. Vanaf oktober 2016 tot februari 2017 zijn drie keukentafelgesprekken geobserveerd tussen sociale professionals van dit wijkteam met mensen met een beperking. Daarnaast is één casusoverleg geobserveerd en zijn zes professionals geïnterviewd. Vier keukentafelgesprekken zijn geobserveerd met mensen met een cognitieve beperking en hun belangenbehartigers in andere Utrechtse gemeenten.1 De resultaten worden besproken in dit artikel nadat we het besluitvormingsproces op papier beschrijven. In de laatste paragraaf worden onbedoelde consequenties van de rol van het wijkteam in kaart gebracht. Ook worden er aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren zodat de rechtspositie van mensen met een beperking sterker gewaarborgd kan worden.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Handicap en Recht
ResearchComponents.DetailedInformation.YearAndVolume 3 1
Paginabereik 3-8

Dorien Claessen

Dorien Claessen| Promovendus | lectoraat Toegang tot het Recht

Dorien Claessen

  • Promovendus
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht