Dorien Claessen

Promovendus
Dorien Claessen is sinds 2016 werkzaam als onderzoeker binnen het lectoraat Toegang tot het Recht en als docent Social Work. Zij doet momenteel promotieonderzoek naar de invloed van sociale professionals op de toegang tot het recht binnen gemeenten. 

Sociale professionals vervullen sinds de decentralisatie een brugfunctie tussen de leefwereld van burgers en het gemeentelijk beleid. Daarmee is een nieuw spanningsveld tussen hulp en recht ontstaan. Het promotieonderzoek ‘Human Rights and Social Work: Challenges of local professionals at the frontline’ draagt bij aan het verhelderen van de wijze waarop professionals kunnen bijdragen aan de realisatie van mensenrechten op gemeentelijk niveau. 

Dorien werkt nauw samen met Professionals in NAH en met Wijkteams Amersfoort. Verder is ze bestuurslid van de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR) en is ze werkveldcommissielid van de opleiding Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship van de Universiteit Utrecht. Sinds 2000 heeft ze als sociale professional in Nederland, Guatemala en in de Verenigde Staten gewerkt. Als antropoloog deed ze in 2011 onderzoek naar Europeanisering in Kosovo wat leidde tot een samenwerking binnen de fotodocumentaire: for Hanna, Future Stories from the Past.

Expertises:

  • Mensenrechten en Social Work
  • Legal capabilities van sociale professionals 
  • Toegankelijkheid van zorg en ondersteuning in de context van decentralisatie
 

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Dorien Claessen

  • Promovendus
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht