‘Jij bent toch van de schulden?’

Auteurs Joep Hanrath, Maaike de Boois, Gercoline van Beek, Vivienne de Vogel, Nadja Jungmann
Publicatiedatum 1 januari 2018
Lectoraat Werken in Justitieel Kader, Schulden en Incasso
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

De dynamiek van de schuldsituaties van cliënten bij reclassering blijkt hoog en groot te zijn. Te vaak blijven zij ‘gevangen’ zitten in een onoplosbare schuldsituatie, wat een negatief effect heeft op hun re-integratie. Zij krijgen hun schulden niet zelfstandig onder controle en stabilisatie is nodig. De motie Kooiman spoorde de betrokken ministeries, gemeenten en de reclassering aan om de knelpunten in hun onderlinge samenwerking op te lossen. Daartoe startten de drie reclasseringsorganisaties en acht aanbieders van schuldenhulpverlening het project Verbeterde samenwerking tussen schuldhulpverlening en reclassering in Amsterdam. Onderzoeksvraag: Welke praktijken ontwikkelen zich in de samenwerking tussen de acht organisaties voor Maatschappelijke dienstverlening die schuldhulpverlening aanbieden en de drie reclasseringsorganisaties in Amsterdam? En in hoeverre kunnen deze praktijken de toegang tot schuldhulp voor de betrokken cliënten ondersteunen?

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden schuldenproblematiek, reclassering, schuldhulpverlening

Joep Hanrath