Zij-instromers verbinden aan agrarische bedrijven zonder opvolger en/of verpachters van landbouwgronden.

MKB_overnamemonitor

De Living Labs Duurzame bedrijfsovername, is gericht op het opleiding- en coaching traject bij het begeleiden van duurzame bedrijfsovername. Met name op het optimaliseren van de infrastructuur voor ondersteuning in het traject van bedrijfsovername. Hierbij is niet alleen aandacht voor de generatie die een bedrijf overneemt, maar ook voor de generatie die een bedrijf overdraagt.

Doel

Dit onderzoek richt zich op het achterhalen van de factoren die van belang zijn om zij-instromers eerder en beter te kunnen koppelen aan agrarische ondernemers zonder opvolger of aanbieders van land- en tuinbouwgronden.

Harde en zachte kanten
Er is zicht nodig op de ondersteunings-behoeftes van de diverse groep zij-instromers. Ook zijn de verwachtingen van boeren zonder opvolger of grondaanbieders van belang. Er wordt naar de harde kanten - de economische en financiële afwegingen - maar ook naar de zachte kanten - sociaal-emotionele factoren en het opbouwen van relaties en netwerken - gekeken.

Resultaten

 • Advies voor invulling toekomstig landelijk kennis- of praktijkcentrum voor agrarische bedrijfsopvolging.
 • Gunningsfactoren huidige boeren om buitenstaanders te laten overnemen
 • Routekaart voor diverse soorten zij-instromers

Bekijk ook de website ikwilboerworden.nl

Looptijd

01 september 2020 - 31 december 2021

Aanpak

Met kwantitatieve en kwalitatieve methodieken worden ondersteuningsbehoeftes en bestaande aanbod in kaart gebracht. De ontbrekende aspecten worden geïdentificeerd met gebruikmaking van een gevalideerd model, deels bestaande vragenlijsten, interviewprotocollen en focusgroepen.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Edwin Weesie | onderzoeker | Financieel-Economische Advisering bij Innovatie
  Edwin Weesie
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Financieel-Economische Innovatie
 • Lex van Teeffelen
  Lex van Teeffelen
  • Lector
  • Lectoraten: Financieel-Economische Innovatie

Samenwerking met kennispartners

Uniek aan dit  project is dat vijf bestaande matchingsplatformen van agrarische en niet-agrarische origine met elkaar samenwerken: 1. “Boer zoekt boer” van NAJK; 2. “Startersboerderij” van LTO-Noord; 3. “Landgilde” van Land & Co; 4. MKBase; 5. Bedrijventekoop

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Edwin Weesie | onderzoeker | Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Edwin Weesie

 • Docent-onderzoeker
 • Lectoraat: Financieel-Economische Innovatie