Werkspoorkwartier: Creatief Circulair Maakgebied

Evenement in Werkspoorkathedraal

Het voormalige bedrijventerrein 'Cartesiusweg II' moet dé broedplaats voor creatieve circulaire bedrijven in Utrecht worden. Bestaande bedrijven en start-ups die gericht zijn op de circulaire economie kunnen zich hier vestigen. Zo kunnen ze (samen)werken in een inspirerende omgeving.

Doel

Onderzoeken hoe we het bedrijventerrein Werkspoorkwartier in Utrecht kunnen verbeteren, zodat het voor bedrijven aantrekkelijk wordt om zich hier te vestigen. Het zal een toonaangevende locatie en een 'Creatief Circulair Maakgebied' worden. Dit betekent dat het een werkterrein wordt dat ruimte biedt aan creatieve circulaire maakbedrijven. Ze kunnen hier samenwerken met elkaar, publieke organisaties en burgers op het gebied van duurzaamheid en hergebruik. Concreet betekent dit meer ruimte voor bedrijfslocaties en werkgelegenheidsgroei.

Resultaten

Het onderzoek loopt, en heeft al diverse artikelen, producten en prijzen opgeleverd:

Werkboek ‘Circulaire Ketens’ voor onderwijs en praktijk 
Afstudeerproject Circular Coworking Spaces
Circulaire renovatieontwerpen voor gevel Vlampijpateliers 
De circulaire potentie van gebouwen
Hoe meet je het effect van circulaire herontwikkeling?
Werkspoorkwartier winnaar ABN AMRO Circular Economy Award 2018

 

Looptijd

01 januari 2017 - 31 december 2021

Aanpak

Het project wordt uitgevoerd door gebouweigenaren uit het gebied, gebouwontwikkelaars en mkb-bedrijven uit de bouw- en maaksector. Ze werken samen met studenten die onderzoek doen naar circulair ontwerp.

Concreet worden de volgende zaken, verspreid over het gebied, aangepakt:

  • realisatie van een experimentele circulaire proeftuin ‘Het Hof van Cartesius’ op een verwaarloosde groenstrook langs het spoor, waar ruimte komt voor startende, creatieve ondernemers;
  • circulaire renovatie van bestaande gebouwen, waaronder de Lasloods/Voorbewerkingsloods van Werkspoor, tot locaties voor nieuwe bedrijvigheid in het gebied;
  • ontwikkeling van een ‘circulaire hub’ voor innovatief en hoogwaardig hergebruik van materialen voor bouw en inrichting;
  • transformatie van de verlaten industriële Werkspoorhaven tot een publieke ontmoetingsplek met duurzame horeca.

Manier van samenwerken

Er komt een breed netwerk aan kennis en expertise samen om dit project op te zetten:

Naast de Hogeschool Utrecht dragen ook de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Universiteit Utrecht bij aan het project. Het Utrecht Sustainability Institute (USI) coördineert het project en de gemeente Utrecht, bouw- en sloopbedrijven en organisaties voor arbeidstoeleiding zijn als supporter met het project verbonden.

Samen met de organisaties uit het gebied, de betrokken kennis- en onderzoeksinstellingen en studenten doen we onderzoek. Dit levert nieuwe inzichten op, die we gebruiken in het onderwijs.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Mogelijk gemaakt door:

Subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?