Ruben Vrijhoef (1972) is sinds 2012 lector Building Future Cities, met de missie om een impuls te geven aan vernieuwing en verduurzaming van stedelijk bouwen, met name op het gebied van circulair bouwen, ketensamenwerking, lean bouwen, duurzame bouwlogistiek, participatieve stedelijke herontwikkeling en datagedreven stedelijke ontwikkeling en bouwen.

Ruben is in 1998 afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TU Delft, waar hij in 2011 promoveerde op het onderwerp ketenintegratie in de bouw. Daarvoor werkte hij bij HBG (BAM) en TNO op gebied van R&D. Hij is tevens onderzoeker en docent aan de afdeling Management in the Built Environment van TU Delft. 

Daarnaast is hij ondernemer en adviseur in de bouwpraktijk. Hij werkt voor lokale overheden, opdrachtgevers en marktpartijen voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Tevens is hij docent voor praktijkopleidingen, zoals de Ketenacademie en masterclasses van Jong Bouwend Nederland. Hij is bestuurslid van de stichting Lean Construction Netwerk Nederland.

Expertises

  • Bouwprocesinnovaties
  • Ketensamenwerking
  • Bouwlogistiek en lean management

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?