Vroegtijdig ingrijpen antisociaal gedrag 0 tot 15 jaar

Er zijn zorgen over sommige jongeren, die te jong al delicten plegen. We weten dat antisociaal gedrag de voorloper hiervan is. Inmiddels weten we ook hoe we daar vroegtijdig op in kunnen grijpen. Welke interventies zijn er in Nederland? Waar zetten professionals op in?

Doel

Laten zien welke interventies beschikbaar zijn in Nederland om pro-sociaal gedrag vanaf jonge leeftijd te versterken.

Resultaten

In de internationale wetenschappelijke literatuur is robuust bewijs voor verklarende factoren gelegen in het kind, de opgroeisituatie, de school en de buurt waarvan is aangetoond dat zij van invloed zijn op een antisociale ontwikkeling in de kindertijd. Ook zijn internationaal interventies ontwikkeld en getoetst waarmee gereageerd kan worden op deze factoren. Veel van deze interventies zijn beschikbaar in Nederland via de databank van het NJI. Professionals, praktijkwetenschappers en ervaringsdeskundigen onderschrijven het belang om goed opgroeien te versterken. Bijvoorbeeld door steun aan de ouders bij het versterken van een veilige opvoedsituatie, ontplooiingsmogelijkheden voor jongeren in de wijk te creëren en binnen een veilige leeromgeving, school succesvol met een diploma af te ronden.

Looptijd

01 november 2022 - 31 december 2023

Aanpak

  • Vanuit de internationale literatuur: welke kennis over antisociaal gedrag en interventies op ontwikkeling ervan is beschikbaar?
  • Vanuit nationale databanken: wat is er in Nederland beschikbaar aan erkende interventies?
  • Delphi-onderzoek: op welke interventies zetten professionals in?

Nieuws en Downloads 

De resultaten zijn hier te vinden: 

We werken verder aan een tool: Waar zou jij op inzetten als (aankomende) leerkracht, jeugdverpleegkundige, politieagent, sociaal werker en beleidsambtenaar? Om zo gezamenlijk goed gebruik van beschikbare interventies voor 0-15 jarigen te organiseren.
Wil je daarvan op de hoogte blijven, ben je benieuwd naar de tool? Laat je mailadres achter voor onze mailinglist (je adres wordt alleen gebruikt om je van de tool op de hoogte te houden).

Ja, houd mij op de hoogte

Op 31 mei 2024 verscheen het opiniestuk ‘Interventies om goed opgroeien te versterken zijn de basis’, geschreven door Andrea Donker en Joep Hanrath, in Secondant van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid:

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Opdrachtgever

Wetenschappelijk Onderzoek- en DocumentatiecentrumWil je samenwerken of heb je een vraag?