Volwassenheid van circulaire business modellen in Logistieke Context

Voor de overgang naar een circulaire economie zijn nieuwe business modellen nodig. Logistiek (levering en retour processen) speelt hierbij een belangrijke rol. Het doel van dit onderzoek is om de ontwikkeling en groei van circulaire business modellen in de logistiek te verkennen en te bepalen.

Doel

Dit project heeft tot doel inzicht te geven in en handvatten aan te reiken voor de transitie van organisaties naar circulaire business modellen.

Vragen die hierbij worden beantwoord zijn o.a.:

 • Welke kansen en bedreigingen biedt een dergelijke transitie?
 • Hoe kunnen principes van de circulaire economie bijdragen aan duurzame waarde proposities?
 • Hoe kunnen organisaties klanten ondersteunen bij product lifecycle management?

Resultaten

In dit project worden beslissing ondersteunende methode ontwikkeld welke organisaties kunnen gebruiken voor de overgang naar meer circulaire business modellen. Hierbij ligt de focus op de logistieke context en met name het optimaliseren van ketenprocessen (forward & reverse logistics) in relatie tot de interne logistieke processen.

Looptijd

01 mei 2020 - 31 december 2021

Aanpak

Het project bestaat uit 4 werkpakketten. Hierbij wordt gekeken naar:

 1. aspecten van circulaire business modellen en volwassenheidsniveaus
 2. logistieke ketenprocessen
 3. logistieke ketenprocessen
 4. de interne logistieke processen die nodig zijn voor de afhandeling van retourstromen en afval

Betrokken HU-onderzoekers

 • Pascal Ravesteijn | lector | Procesinnovatie en Informatiesystemen
  Pascal Ravesteijn
  • Lector
  • Lectoraten: Procesinnovatie & informatiesystemen
 • Arjen Wierikx
  Arjen Wierikx
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Procesinnovatie & informatiesystemen
 • Marja Exalto
  Marja Exalto
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Procesinnovatie & informatiesystemen

Samenwerking met kennispartners

NHL Stenden hogeschool
TU Eindhoven
Wageningen Universiteit

Onze onderzoeksthema's

Pascal Ravesteijn | lector | Procesinnovatie en Informatiesystemen

Pascal Ravesteijn

 • Lector
 • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen