Uitlegbare AI in de financiele sector kiem

afbeelding uitlegbare AI in de financiele sector
Het project heeft tot doel om in kaart te brengen welke keuzes gemaakt worden bij de implementatie van uitlegbare AI. Hiertoe bestuderen we literatuur en concrete use-cases van financiële dienstverleners. Het beoogde resultaat is een praktisch bruikbare checklist. 

Doel

Het project heeft als doel te onderzoeken wat er komt kijken bij de implementatie van uitlegbare AI. Daarnaast heeft dit project tot doel een aanvraag voor vervolgonderzoek in te dienen om uiteindelijk te komen tot een aanpak en hulpmiddelen voor uitlegbare AI.

Resultaten

Een praktische checklist met checkpunten die een rol spelen bij de implementatie van uitlegbare AI gekoppeld aan de AI levencyclus én een wetenschappelijk paper met de resultaten van dit project. 

Looptijd

01 december 2021 - 30 november 2022

Aanpak

Het onderzoek volgt design science research. Vanuit literatuuronderzoek en onderzoek van use-cases in de praktijk wordt een artefact ontwikkeld, in dit geval een checklist die organisaties ondersteuning biedt bij het implementeren van uitlegbare AI. 

Relevantie van het project

De resultaten van dit project worden gebruikt in de Master Human Centered AI.

Daarnaast is dit project gekoppeld aan het grotere onderzoeksproject Uitlegbare AI in de Financiële Sector.

 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Heb je een vraag of wil je samenwerken?