Terug na buitenlandse detentie, en dan?

123RF Free Images
123RF Free Images

Mensen die in het buitenland gevangen hebben gezeten en terugkeren naar Nederland hebben een slechte startpositie. Ze hebben doorgaans meerdere problemen en de aansluiting en overdracht tussen betrokken instanties zijn verre van optimaal. In dit project maken we inzichtelijk hoe deze mensen terugkeren naar Nederland, welke stakeholders betrokken zijn en waar het in dit traject kan misgaan.

Doel

  • Inzicht in wat nodig is voor een goede terugkeer van mensen uit buitenlandse detentie;
  • Overzicht van wanneer en op welke manier goede re-integratie van deze mensen kan worden verbeterd.

Resultaten

We willen inzichtelijk maken wie betrokken is bij de terugkeer van mensen die in het buitenland gedetineerd zijn geweest. We ontwikkelen een handreiking waarin de opeenvolgende stappen in het traject, de betrokken instellingen en hun bijdrage, én inspirerende voorbeelden helder en visueel uiteengezet worden.

Looptijd

01 januari 2022 - 21 april 2023

Aanpak

Achterhalen hoe de reis van de mensen in detentie in het buitenland tot aan de re-integratie in Nederland verloopt door alle stakeholders te bevragen: vrijwilligers die in buitenland gedetineerden ondersteunen, interviews met gemeentelijke nazorg coördinatoren, interviews met de organisaties in Nederland: Bureau Buitenland van de Reclassering, VNG, Consulair Bureau van Ministerie van Buitenlandse Zaken. In dialoog met deze stakeholders ontwikkelen we een handreiking met een beschrijving van deze reis.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag? 

Annelies Sturm

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader