Studerende leraren en de beroepspraktijk

Leraren met elkaar in gesprek

Door intensieve samenwerking tussen opleiding en beroepspraktijk kunnen studerende leraren hun nieuw geleerde vaardigheden beter gebruiken om bij te dragen aan schoolontwikkeling. We onderzoeken hoe studerende leraren in deze professionaliseringsprocessen 'agency' ontwikkelen waarmee ze bijdragen aan schoolontwikkeling.

Doel

Er is al veel inzicht in welke factoren er tijdens professionaliseringsprocessen voor kunnen zorgen dat een rijke leeromgeving ontstaat waarin studerende leraren zichzelf kunnen ontwikkelen en tevens bij kunnen dragen aan schoolontwikkeling. Deze rijke leeromgeving vormgeven blijkt echter lastig te realiseren omdat zoveel factoren en processen een rol spelen. Er is inzicht nodig in de onderliggende mechanismen die ervoor zorgen dat ‘agency’ van studerende leraren zich ontwikkelt. 'Agency' betreft de mate waarin een professional er bewust voor kiest en in staat is om invloed uit te oefenen op diens werk en diens professionele rol. Meer inzicht in hoe 'agency' ontstaat kan een brug gevormd worden tussen individuele professionalisering en organisatieleren.

Het onderzoeksdoel is inzicht ontwikkelen in welke mechanismen de ontwikkeling van 'agency' belemmeren en bevorderen in potentieel kansrijke leeromgevingen waarin opleiding en beroepspraktijk nauw samenwerken aan onderwijsvernieuwing. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek worden vuistregels en voorbeelden geformuleerd om ‘agency’ van studentprofessionals te bevorderen. We verwachten inzichten op te doen op grond waarvan opleidingen en beroepspraktijk tot kwaliteitsverbetering kunnen komen.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afloop vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 januari 2019 - 01 januari 2022

Aanpak

In een pre-studie vindt literatuuronderzoek en raadpleging van experts plaats. Op basis hiervan komen we tot een aantal mogelijke mechanismen die een rol kunnen spelen in het belemmeren of bevorderen van 'agency' en worden onderzoeksinstrumenten ontworpen die ter validering voorgelegd worden aan ‘peers’.

Vervolgens wordt een multiple casestudy uitgevoerd van drie parallelle cases met een looptijd van twee jaar. Hierdoor krijgen we een breed beeld van de professionaliseringsprocessen en de werkzame mechanismen die hierin een rol spelen en kunnen we rivaliserende verklaringen voor ontwikkelingen van ‘agency’ uitsluiten.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Anita Emans | Onderzoeker, promovendus | Normatieve professionalisering
  Anita Emans
  • Promovendus
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering
 • Cok Bakker
  • Lector
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering
 • Elly de Bruijn | lector
  Elly de Bruijn
  • Lector
  • Lectoraat: Beroepsonderwijs

Samenwerking met kennispartners

Samen met bestuurders uit ons netwerk selecteren we drie cases van samenwerkingstrajecten tussen leraren in opleiding en leraren uit de beroepspraktijk. De onderzoekspartners worden nog nader bepaald.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anita Emans | Onderzoeker, promovendus | Normatieve professionalisering

Anita Emans

 • Promovendus
 • Lectoraat: Normatieve Professionalisering