Ruimte voor wendbaar vakmanschap

Twee mannen aan het werk

In het beroepsonderwijs zijn 'hybride leeromgevingen', waarin leren en werken met elkaar verweven zijn, erg populair. Voor opleiders is niet altijd duidelijk wat studenten hier leren en hoe ze dit moeten begeleiden. We ontwikkelden methodieken om studenten beter te begeleiden.

Doel

We verzamelden kennis over leren en begeleiden in 'hybride leeromgevingen'. Aan de hand daarvan ontwikkelden we methodieken voor het op maat begeleiden van mbo-studenten in 'hybride leeromgevingen'. Deze methodieken helpen opleiders overwogen keuzes te maken.

Resultaten

Kijk voor de opbrengsten (eindrapportage, tools en producten) van dit project op de projectwebsite.

Looptijd

01 september 2017 - 30 april 2022

Aanpak

In dit vier jaar durend project verzamelden onderzoekers en docent-onderzoekers kennis over leeractiviteiten en begeleiding in bestaande hybride leeromgevingen. In een ontwerpstudie ontwikkelden we op basis van deze kennis methodieken voor het op maat begeleiden in 'hybride leeromgevingen'.

Deelproject 1

Deelproject 1 is een veldstudie waar we kennis verzamelden over de leeractiviteiten van studenten, de manieren van begeleiden van docenten en praktijkopleiders en contextuele factoren van de 'hybride leeromgeving'.

Via observaties, interviews en WhatsApp-berichtjes achterhaalden we leeractiviteiten tijdens 'nadenkmomenten' van studenten en begeleidingsstrategieën van docenten en praktijkopleiders.

Deelproject 2

Deelproject 2 is een ontwerpgericht praktijkonderzoek waarin we deze kennis vertaalden naar methodieken om begeleiding op maat te versterken in 'hybride leeromgevingen', zodat alle opleiders ermee aan de slag kunnen.

Kennisdeling

Bezoek de projectwebsite voor meer informatie over het project en de resultaten.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?