Ruimte voor wendbaar vakmanschap

Twee mannen aan het werk

In het beroepsonderwijs zijn 'hybride leeromgevingen', waarin leren en werken met elkaar verweven zijn, erg populair. Voor opleiders is niet altijd duidelijk wat studenten hier leren en hoe ze dit moeten begeleiden. We ontwikkelen methodieken om studenten beter te begeleiden.

Doel

We verzamelen kennis over leren en begeleiden in 'hybride leeromgevingen'. Aan de hand daarvan ontwikkelen we methodieken voor het op maat begeleiden van mbo-studenten in 'hybride leeromgevingen'. Deze methodieken helpen opleiders overwogen keuzes te maken.

Resultaten

Dit onderzoek loopt en tussentijdse resultaten houden wij bij op onze projectsite.

Looptijd

01 september 2017 - 31 december 2021

Aanpak

In dit vier jaar durend project verzamelen onderzoekers en docent-onderzoekers kennis over leeractiviteiten en begeleiding in bestaande hybride leeromgevingen. In een ontwerpstudie ontwikkelen we op basis van deze kennis methodieken voor het op maat begeleiden in 'hybride leeromgevingen'.

Deelproject 1

Deelproject 1 is een veldstudie waar we kennis verzamelen over de leeractiviteiten van studenten, de manieren van begeleiden van docenten en praktijkopleiders en contextuele factoren van de 'hybride leeromgeving'.

Via observaties, interviews en WhatsApp-berichtjes achterhalen we leeractiviteiten tijdens 'nadenkmomenten' van studenten en begeleidingsstrategieën van docenten en praktijkopleiders.

Deelproject 2

Deelproject 2 is een ontwerpgericht praktijkonderzoek waarin we deze kennis vertalen naar methodieken om begeleiding op maat te versterken in 'hybride leeromgevingen', zodat alle opleiders ermee aan de slag kunnen.

Kennisdeling

Om deze kennis algemeen beschikbaar te maken, organiseren we kenniswerkplaatsen en bouwen we aan een landelijk netwerk over leren en begeleiden in 'hybride leeromgevingen'.

Bezoek de projectwebsite voor meer informatie over het project.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?