Promotieonderzoek: Begeleiding van studenten op de werkplek

Student fysiotherapie aan het werk met een patiënt

Werkplekleren is een belangrijk onderdeel van beroepsopleidingen. Toch weten we weinig over hoe de beroepspraktijk (community) het leren van studenten op de werkplek ondersteunt. Wij onderzoeken de begeleiding van studenten en beginnende beroepsbeoefenaren door opleiders op de werkplek.

Doel

De werkplek biedt een krachtige leeromgeving voor studenten om zich een beroep eigen te maken. Er is veel onderzoek gedaan naar werkplekleren, maar weinig is bekend over de wijze waarop begeleidingsstrategieën worden gehanteerd om het werkplekleren van beginners te ondersteunen. Het doel van dit promotieonderzoek is om meer specifiek inzicht te krijgen in begeleiding op de werkplek.

We zoeken een antwoord op de onderzoeksvraag: hoe ondersteunt de beroepspraktijk het leren op de werkplek van studenten fysiotherapie en verpleegkunde?

Resultaten

  • Rondetafelgesprek Begeleiden van het leren op de werkplek tijdens de Onderwijs Research Dagen in Antwerpen, juni 2017.
  • Posterpresentatie 'Pedagogic practices in vocational communities to support novices workplace learning' tijdens de EARLI-SIG-14 conferentie in Genève, september 2018.
  • Bijdrage aan postersymposium 'Leren en begeleiden van beroepsonderwijs', 'Werkpplekleren begeleiden van beginnende beroepsbeoefenaren' tijdens de Onderwijs Research Dagen in Heerlen, juni 2019.

Publicatie

  • Ceelen, L., Khaled, A., & de Bruijn, E. (2019). Begeleiden van studenten op de werkplek. Onderwijs en Gezondheidszorg, 43(5), 12-15. 

Looptijd

01 september 2016 - 01 februari 2021

Aanpak

Dit promotieonderzoek betreft een samenwerking tussen de OU en het lectoraat Beroepsonderwijs. De promotor vanuit de OU is prof. dr. Elly de Bruijn (ook lector Beroepsonderwijs), co-promotor is dr. Anne Khaled (tot september 2022 onderzoeker bij het lectoraat Beroepsonderwijs, nu aan het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs (HAN) verbonden). 

  • Tijdens het promotieonderzoek voeren we een systematische literatuurstudie uit naar wat er al bekend is over het begeleiden van het leren op de werkplek van studenten en beginnende beroepsbeoefenaren.
  • We voeren een veldstudie (met observaties en interviews) uit naar de begeleiding van studenten fysiotherapie en verpleegkunde tijdens hun stage.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Open Universiteit.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lieke Ceelen | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs

Lieke Ceelen

  • Promovendus
  • Lectoraat: Beroepsonderwijs