Review leerprocessen tijdens beroepsopleidingen

Lessituatie

In beroepsopleidingen leren studenten, beroepskrachten en professionals voor een bepaald beroep. Hun leerprocessen moeten ondersteund worden. In dit literatuuronderzoek verzamelen we bestaande inzichten over leerprocessen tijdens opleiden en professionaliseren voor beroepsuitoefening uit de wetenschappelijke literatuur.

Doel

We willen inzichten verkrijgen over de leerprocessen van studenten, beroepskrachten en professionals in beroepsopleidingen. We richten ons op verheldering van begrippen als basis voor verder onderzoek. Beroepsopleidingen kunnen met deze begripsverheldering (beter) werken aan het ontwerp van hun opleiding, de beoordeling van studenten en de begeleiding van studenten.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afloop vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 september 2018 - 01 september 2020

Aanpak

In 2009 voerden we een eerste literatuurstudie uit naar leerprocessen in beroepsopleidingen (Huisman et al., 2010; Schaap et al., 2012). Deze literatuurstudie wordt nu verder uitgewerkt. We richten ons daarbij specifiek op:

  • Nieuwe inzichten over leerprocessen in onderzoek naar 'boundary crossing': leren op de grenzen tussen opleiding en beroepspraktijk.
  • Nieuwe inzichten over 'contextualiseren' (Heusdens et al., 2016; 2018): het vertalen van kennis naar de eigen praktijk en het verwerken van praktijkervaringen in de eigen kennisbasis.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?