Promotieonderzoek: Professionele ontwikkeling van ervaren mbo-docenten

Lessituatie

Voor de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is het belangrijk dat docenten zich continu blijven ontwikkelen. Welke activiteiten ondernemen mbo-docenten om zich te professionaliseren en wat is de doorwerking daarvan op hun denken en/of doen? In dit promotieonderzoek verzamelen we inzichten hierover.

Doel

We willen inzicht krijgen in de professionele ontwikkeling van ervaren mbo-docenten, de activiteiten die zij ondernemen om te professionaliseren en de samenhang tussen deze activiteiten en hun professionele ontwikkeling. Onder professionele ontwikkeling verstaan we het proces van activiteiten dat leidt tot verandering in denken en/of doen.

We richten ons op:

 • Formele en informele professionaliseringsactiviteiten en hun kenmerken;
 • De doorwerking van deze professionaliseringsactiviteiten op denken en/of doen;
 • Inzicht in kennis en opvattingen van mbo-docenten en de ontwikkeling daarvan;
 • De samenhang tussen ondernomen professionaliseringsactiviteiten en professionele ontwikkeling en het verklaren van deze samenhang.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afloop vind je hier een samenvatting van de resultaten.

De verwachte opbrengsten resulteren in:

 • Wetenschappelijke opbrengsten: vier artikelen, presentaties op conferenties en proefschrift.
 • Praktijkgerichte opbrengsten: publicaties, workshops, en presentaties voor betrokkenen uit het mbo-onderwijs.

Behaalde resultaten

 • Onderzoeksplan 'Professionele ontwikkeling van ervaren mbo-docenten'.
 • Presentatie ‘Professionele ontwikkeling van ervaren mbo-docenten: Tijdens koffiepraat of een formele cursus?’ tijdens de mbo-onderzoeksdag in Rotterdam, november 2017
 • Posterpresentatie ‘Professionele ontwikkeling van ervaren mbo-docenten: Tijdens koffiepraat of een formele cursus?’ tijdens de Onderwijs Research Dagen in Nijmegen, juni 2018.
 • Presentatie ‘Onderzoek naar kennisontwikkeling m.b.v. Concept maps’ tijdens de mbo-onderzoeksdag in Hengelo, november 2019. 

Verwachte resultaten kunnen helpen bij het ontwerpen en uitvoeren van professionaliseringsbeleid en – activiteiten in het mbo. 

 

Looptijd

01 september 2017 - 01 september 2023

Aanpak

Dit promotieonderzoek betreft een samenwerking tussen de OU en het lectoraat Beroepsonderwijs. De promotor vanuit de OU is prof. dr. Elly de Bruijn (ook lector Beroepsonderwijs), en de co-promotor vanuit het lectoraat Beroepsonderwijs is dr. Machiel Bouwmans.

Om zicht te krijgen op formele- en informele professionaliserings-activiteiten van mbo-docenten, voeren we een longitudinaal onderzoek (2 jaar) uit, waarbij docenten aan de hand van Learner Reports en interviews bevraagd worden over hun ondernomen professionaliseringsactiviteiten en de doorwerking daarvan op hun denken en/of doen.

Om de ontwikkeling van kennis en opvattingen van docenten in kaart te brengen analyseren we de door hen gemaakte concept maps en interviewen we hen hierover.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Open Universiteit.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marjanne Hagedoorn | onderzoeker

Marjanne Hagedoorn

 • Promovendus
 • Lectoraat: Beroepsonderwijs