Marjanne Hagedoorn | onderzoeker

Marjanne Hagedoorn

Promovendus

Marjanne Hagedoorn is als buitenpromovendus verbonden aan het lectoraat Beroepsonderwijs. Haar promotieonderzoek richt zich op de professionele ontwikkeling van ervaren mbo-docenten. 

Marjanne is daarnaast werkzaam als practor en beleidsadviseur bij de dienst Onderwijsondersteuning bij Landstede Groep. Het practoraat richt zich op docentprofessionalisering, dit doen zij in samenwerking met het lectoraat Beroepsonderwijs. Als beleidsadviseur is zij betrokken bij beleidsontwikkelingen en projecten op het gebied van professionalisering, onderwijskundig onderzoek en het benutten van masteropgeleide docenten.

Expertises

  • Professionalisering mbo-docenten
  • Beleidsontwikkelingen in het mbo

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marjanne Hagedoorn | onderzoeker

Marjanne Hagedoorn

  • Promovendus
  • Lectoraat: Beroepsonderwijs