Professionele Ontwikkeling Docenten in Teamverband

Docenten professionalisering ontwikkeling
De opgave van hogescholen en de rol van de docent verandert. Dat vraagt van hbo-docenten om zich doorgaand te ontwikkelen. In dit project wordt onderzocht hoe docenten(teams), verweven met het primaire onderwijsproces, gezamenlijk hun professionele ontwikkeling kunnen versterken. Drie hogescholen slaan de handen ineen om hieraan te werken. 

Doel

Het doel van het project is om docententeams handvatten te bieden om zelf de leermogelijkheden in hun werkomgeving te vergroten en daarmee gezamenlijk de professionele ontwikkeling en professionele identiteit te versterken. Hierbij is ook aandacht voor wat dit vraagt van de ondersteunende organisatie.

Aanpak

Het project heeft een actiegerichte aanpak. Met docenten, HR en andere stakeholders wordt het gesprek gevoerd en de activiteiten uitgevoerd, waardoor zij meteen de gelegenheid krijgen om de kennis toe te passen en hun handelingsvermogen direct wordt vergroot.

"Bijzonder aan dit project is de samenwerking tussen meerdere lectoraten van drie hogescholen die ieder vanuit hun eigen expertisegebied bijdragen aan het vraagstuk van docentprofessionalisering."

Ilya Zitter, lector Leeromgevingen beroepsonderwijs
Lectoraat Beroepsonderwijs (Kenniscentrum Leren en Innoveren)

Resultaten

  • Professionalisering on-the-job van de betrokken docententeams van de drie hogescholen.
  • Kennisontwikkeling over professionalisering vanuit een teamperspectief.
  • anpak voor docententeams om zelf de leermogelijkheden in de werkomgeving te vergroten.
  • Concrete, inspirerende good practices.

Looptijd

01 februari 2022 - 01 april 2024

Meer weten over dit project?

Klik op de link hieronder om de flyer te downloaden.

Betrokken HU-onderzoekers

In samenwerking met

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Portret van Patricia Brouwer

Patricia Brouwer

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs