Passende continentiezorg voor niet-westerse migranten

Oudere man neemt medicijnen

Mensen die onvrijwillig urine of vaste ontlasting verliezen kunnen hierdoor minder goed meedoen in de maatschappij. De huidige hulpmiddelenverstrekking binnen de continentiezorg-module blijkt niet goed aan te sluiten op de behoeften van niet-westerse migranten. Met dit project willen we dat verbeteren.

Doel

Het doel van dit project is de continentiezorg voor niet-westerse migranten verbeteren. Het taboe om over incontinentie in gesprek te gaan is in deze doelgroep groot. Daar komt de taalbarrière bovenop, waardoor communicatie met de huisarts vaak moeizaam gaat. Uit eigen onderzoek blijkt daarnaast dat de doelgroep van moslims graag vijf keer rein wil bidden en dat de vergoeding van continentiemateriaal hierin niet altijd voorziet.

Door een onderzoek op te starten met patiënten en zorgverleners willen we continentiezorg passend maken. Lees meer op passendecontinentiezorg.nl.

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 augustus 2016 - 01 december 2020

Aanpak

In 2017 en 2018 interviewden 2 studenten Farmakunde 10 oudere en 10 jongere migranten met een niet-westerse achtergrond. Vragen gingen over het taboe rond continentieklachten en de wensen en behoeften als het gaat om cultuurspecifieke zorg.

De resultaten van deze interviews zijn gepresenteerd op het symposium in september 2018 dat de werkgroep Passende Continentiezorg met UCreate organiseerde.

Op dit moment ontwikkelen we voorlichtingsmateriaal voor de doelgroep van jonge vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond. Aangezien jonge moeders een risicogroep vormen voor continentieproblemen, brengen we eerst de loop van de zwangerschap in kaart.

Daarna worden op acht beslissende momenten tijdens en na de zwangerschap video's ontwikkeld. Deze voorlichtingsvideo's komen samen in een app en informeren de jonge vrouwen over incontinentie.

Betrokken HU-onderzoekers

  • Rob Heerdink | lector | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie
    Rob Heerdink
    • Lector
    • Lectoraten: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met:

We worden gefinancierd door:

 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Rob Heerdink | lector | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Rob Heerdink

  • Lector
  • Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie