Ontwikkeling schuldenproblematiek en implicaties voor zorg en welzijn

Schuldenproblematiek ontwikkelt zich in de loop der tijd. In dit project schetsen we enerzijds die ontwikkeling en anderzijds verzamelen we verwachtingen over de betekenis daarvan voor gezondheidsproblematiek.

Doel

Het doel van het project is om inzichten te verzamelen die antwoord geven op de vraag: Wat is de ontwikkeling van de schuldenproblematiek en hoe beïnvloedt deze (in de nabije toekomst) de gezondheid en het welzijn van Nederlanders?

Resultaten

De ontwikkeling van de schuldenproblematiek in Nederland is in kaart gebracht en we weten wat de invloed daarvan op de gezondheid en welzijn van Nederlanders is. 

Looptijd

01 juli 2021 - 31 december 2021

Aanpak

Er wordt een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de schuldenproblematiek zodat een doorlopende lijn geschetst kan worden van de periode vóór COVID-19, tijdens COVID-19 en doorgaand naar de toekomst. Daarbij beschrijven we wat de betekenis van de toekomstverwachtingen omtrent schuldenproblematiek is op de ontwikkeling van gezondheidsproblematiek. In dit kader zullen focusgroepen met experts worden georganiseerd om beelden en verwachtingen op te halen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?