Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is een platform dat burgers met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Doel

Het realiseren van een schuldenwijzer voor burgers die op een eenvoudige wijze inzicht willen verkrijgen in eigen schulden. 

Resultaten

Een platform met functionaliteiten dat goed aansluit op de behoeften en wensen van de gebruikers.  

Looptijd

01 oktober 2019 - 01 oktober 2022

Aanpak

Het lectoraat Schulden en Incasso ondersteunt Schuldenwijzer met onderzoek dat bijdraagt aan de doorontwikkeling van Schuldenwijzer. Het lectoraat zal de benodigde functionaliteit voor burgers in kaart brengen. Hiervoor worden focusgroepen georganiseerd en interviews afgenomen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?