Ontwerpen met een sociaal-systemisch gedragsperspectief

Gedragsverandering speelt een belangrijke rol in het oplossen van urgente complexe maatschappelijke vraagstukken zoals COVID-19, klimaatverandering en leefstijl gerelateerde gezondheidsproblemen. Ontwerpers kunnen met hun manier van werken een unieke bijdrage leveren aan het ontwerpen van innovatieve oplossingen hiervoor. Het blijkt in de ontwerppraktijk echter problematisch om de gedragswetenschappelijke inzichten toe te passen in een creatief proces.

Doel

Het doel van dit promotieonderzoek is het in kaart brengen van de manieren waarop gedragsinzichten:

1) kunnen worden geïntegreerd in het ontwerpproces,

2) kunnen aansluiten op het sociaal-systemische karakter van complexe vraagstukken, en

3) kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van ontwerpend vermogen van ontwerpers.

Resultaten

  • Literatuurstudie om te komen tot een conceptueel framework
  • Meervoudige casestudie naar ontwerppraktijken
  • Research through Design om ontwerpaanpakken te ontwikkelen
  • Evaluatie van de ontwikkelde ontwerpaanpakken met CMD studenten en praktijk professionals

Looptijd

01 januari 2022 - 06 januari 2026

Aanpak

Er wordt kwalitatief onderzoek gedaan naar welke oplossingen ontwerpers zelf hebben ontwikkeld voor het vraagstuk en uitdagingen die zij daarbij ondervinden. Daarnaast ontwerpend onderzoek naar het zelf werken aan een oplossing middels een cyclus van ontwerpen, prototypen en evalueren.

"De crux erachter is de rol die je zelf als ontwerper: hoe je zorgt voor wisselwerking tussen morrelen aan het systeem en direct een gedragsvraagstuk tackelen."

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?