MOVE ON

MOVE ON
Fysio- /en oefentherapeuten kunnen als beweegzorgprofessionals een maatschappelijke bijdrage leveren aan het behoud van functioneren van een groeiende groep zorgvragers. In project MOVE-ON werken onderzoekers, beweegzorgprofessionals en hun stakeholders in de wijk samen om de potentie van beweegzorg waar te maken. 

Doel

Merkpositionering of profilering is voor beweegzorgprofessionals een nieuw middel om hun merkwaarde in de wijk te vergroten. Waar we in eerder onderzoek (MOVES) passende profileringen ontwikkeld hebben, wil ‘MOVE ON’ kennis en tools ontwikkelen om tot verwezenlijking van een strategische positie in de wijk te komen.

 

Resultaten

Waar we aan werken is een:

  • Diagnose-instrument voor fysio- en oefentherapeuten om hun implementatie-vermogen te bepalen en zwaktepunten te duiden
  • Praktisch, persoonlijk afgestemd digitaal dashboard met adviezen en tips om de implementatiecapaciteit van beweegzorgprofessionals te verhogen
  • Meetinstrument waarmee het succes van de verwezenlijking gemeten kan worden 

Meer informatie kunt u ook vinden op onze projectwebsite: MOVE ON

Looptijd

01 november 2020 - 01 juni 2023

Aanpak

Beweegzorgprofessionals, hun directe collega’s in de praktijk, stakeholders in de wijk, brancheorganisaties, studenten en drie lectoraten op het gebied van Beweegzorg en (Zorg)marketing werken via een participatief actieonderzoek samen aan het handelingsvraagstuk van de beweegzorgprofessionals. Leren, onderzoeken en toepassen worden continu afgewisseld om de onderzoeksresultaten direct terug te geven aan de beroepspraktijk. 

In alle fasen van het onderzoek worden studenten vanuit verschillende disciplines betrokken. Ook staat er een opening voor studenten die mee willen doen.

Voor eenieder die wil meedoen aan en leren over ondernemen, zorgmarketing en participatief actie-onderzoek: meld je! We werken met CMD, Creative Industry, master en bachelor Beweegzorg, Commerciële Economie en Bedrijfskunde.

Kenmerkend van participatief onderzoek is dat onderzoekers en praktijk niet wachten op resultaten; wat we leren en ontwikkelen gaat direct terug de praktijk in, en wordt op voortgeborduurd. Een hele bevredigende werkwijze.

"We moeten duidelijk maken wat we kunnen betekenen voor mensen. En we willen ook positie kiezen, hoe lastig ook. Maar na de keuze komt pas het echte werk: zorgen dat je strategie niet in een la belandt. "

Praktijkhouder Fysiotherapie

Relevantie en impact project

De praktische impact – een duidelijke en onderscheidende positie van de fysiotherapeut in de zorg in elke wijk. 
In het beweegzorgonderwijs wordt de opgedane praktische kennis opgenomen. Voor zowel onderzoek als onderwijs wordt kennis ontwikkeld over strategie-implementatie bij (zorg)MKB, beweegzorg in het bijzonder. Dit kennisgebied is nog niet ver ontwikkeld. Meestal ligt de aandacht bij strategievorming, en heeft implementatie een ondergeschikt belang. Het belang van stakeholders, zowel binnen als buiten de praktijk, heeft bijzonder aandacht.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

MOVE ON

Meer over het onderzoek

www.moves.hu.nl

Video MOVE ON Kick-off

 Video Consortiumbijeenkomst 18 november 2022

(Muziek onder de video #Uppbeat (free for Creators!), License code: VHPBGJ4M5YYCHAPK)

 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?