Mind your mind? Mentale veerkracht onder forensisch sociale professionals

bergen

Het meemaken van agressie, spanningen en de confrontatie met verhalen over schokkende gebeurtenissen zijn kenmerken van het werk van een forensisch sociale professional. Dit doet een enorm beroep op de mentale veerkracht van forensisch sociale professionals. 

Doel

Het doel van dit onderzoek is in kaart te brengen welke belemmerende en beschermende factoren een rol spelen in de mentale veerkracht van de forensisch sociale professional. Zo kan achterhaald worden wat deze professionals en organisaties nodig hebben om de mentale veerkracht te versterken.

"Om op adequate wijze zorg te dragen voor de (toekomstige) forensisch sociale professionals die dit essentiële werk uitvoeren ter bescherming van de maatschappij, is inzicht in mentale veerkracht noodzakelijk."

Resultaten

Met dit onderzoek wordt inzicht gegenereerd in de persoonskenmerken van de professional, zoals emotionele stabiliteit of attitudes, om dit werk adequaat te kunnen uitvoeren, met behoud van werkplezier en mentale veerkracht.

Looptijd

01 mei 2021 - 30 april 2025

Aanpak

Middels een enquête en diepte-interviews zal inzicht worden verkregen in wat de forensisch sociale professional nodig heeft om mentaal veerkrachtig te zijn en te blijven. Een kwantitatief longitudinaal onderzoek zal worden uitgevoerd bij ‘De Forensische Zorgspecialisten’ door het halfjaarlijks uitzetten van een set gevalideerde vragenlijsten en diepte-interviews.

Relevantie voor de beroepspraktijk

Op basis van de inzichten kunnen richtlijnen worden geformuleerd voor concrete, direct in de praktijk toepasbare interventies. Te denken valt aan een methodiekbeschrijving gericht op het vergroten van mentale veerkracht, een factsheet en infographics.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anne Koppe | Onderzoeker | Werken in Justitieel Kader

Anne Koppe

  • Promovendus
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader