Lichaamsgerichte groepen voor trauma-gerelateerde psychiatrische problemen

De impact van trauma uit zich in verschillende psychische als ook lichamelijke klachten. Lichaamsgerichte therapie voor deze klachten is bewezen effectief. Dit project richt zich op het vroegtijdig aanbieden van psychomotorische therapie, en wordt in samenwerking met drie GGZ-instellingen en UMC Utrecht gevolgd met onderzoek. Er wordt samen met ervaringsdeskundigen geëvalueerd en verbeterd.

Doel

Het project beoogt lichaamsgerichte interventies breed beschikbaar te maken in een vroegtijdig stadium en hiermee trauma sensitief werken te bevorderen.

Herstel in beweging in beeld gebracht door middel van een fysiotherapeut.

Resultaten

Er volgt een handreiking voor de implementatie van lichaamsgerichte interventies inclusief beeldmateriaal.

Looptijd

01 januari 2024 - 01 januari 2026

Aanpak

Er wordt zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek verricht om de interventies te optimaliseren.

Impact voor het onderwijs

Dit project schenkt aandacht aan het belang van non-verbale werkvormen en trauma informed werken.

Betrokken HU-onderzoeker

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Simona Karbouniaris

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning