Edwin van der Zande | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Edwin van der Zande

Onderzoeker

Dr. Edwin van der Zande is onderzoeker bij Lectoraat Normatieve Professionalisering. In november 2018 verdedigde hij zijn proefschrift Life Orientation for Professionals. Onderzoeksinteresse betreft de dieperliggende morele motivaties voor het professionele handelen en hoe deze effectief in dialoog te brengen.

Direct vanaf de start van het promotie-onderzoek combineerde hij het onderzoek met de ontwikkeling van de minor Filosofie. Wereldreligies. Spiritualiteit. Deze onderwijscontext werd tot een proeftuin voor biografisch onderzoek in relatie tot waardenbewustwording en professionalisering. Onderzoek biedt concrete handvatten voor studieloopbaanbegeleiders hun studenten beter te coachen in hun professionele identiteit.

"Een bewuste persoonlijke levensori├źntatie draagt bij aan kwaliteit professioneel handelen"

Momenteel werkt hij onder andere mee aan curriculumontwikkeling van de HU-Pabo waarin leerteamleren de normatieve dimensie van het onderwijs integreert met vakkennis en vaardigheden. Daarnaast zet hij het onderzoek voort in samenwerking met verschillende opleidingen en beroepsgroepen, waarbij de focus ligt op ontwikkeling van bruikbare reflectietools.

Expertises

 • Waardenoriëntatie in professionalisering
 • Identiteitsvraagstukken
 • Religie en zingeving

Publicaties

 • Op zoek naar de ziel van de professional De ziel als metafoor voor het innerlijke, het eigene en de inspiratie in het werk
  • Remco Coppoolse, Edwin van der Zande
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering
  • Artikel
  • 2022
 • Leraar, waar sta je voor?
  • Edwin van der Zande, Cok Bakker, Helma de Rooij
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering
  • Boek
  • 2020
 • Levensoriëntatie als alternatief? Over het voordeel van dit inclusieve en dynamische concept
  • Edwin van der Zande
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering
  • Artikel
  • 2019

Projecten

Nieuws

Groepje onderzoekers in overleg

"Persoonlijke vorming belangrijk voor professionalisering student"

Uit het promotieonderzoek van Edwin van der Zande, docent bij HU-PABO en onderzoeker bij het Lectoraat Normatieve Professionalisering, blijkt dat studenten behoefte hebben aan vrije ruimte: ruimte waarin ze ontdekken wie ze zijn en waar ze voor staan.

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Edwin van der Zande | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Edwin van der Zande

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Normatieve Professionalisering