Missiegedreven opgaven: leeromgevingen op de Utrechtse stadskaart

Lessituatie studenten
Op allerlei plekken binnen Hogeschool Utrecht experimenteren docenten met challenge-based leeromgevingen. Daarbinnen werken studenten samen aan complexe maatschappelijke vraagstukken op de grens van school en werkveld. De veelheid aan initiatieven en positieve ervaringen versterken de vraag om een goede inventarisatie en onderbouwing van wat er op het gebied van challenge-based onderwijs gebeurt.

Doel

In november 2020 is in het kader van de City Deal Kennis Maken een onderzoek gestart om te inventariseren welke initiatieven er lopen rondom challenges waarbij HU en Gemeente Utrecht betrokken zijn. 

Samen met stakeholders binnen en buiten de HU wordt een scan ontwikkeld waarmee in kaart kan worden gebracht welke kenmerken deze challenges hebben. De scan kan in de toekomst gebruikt worden om systematisch te evalueren en inzicht te krijgen in challenge-based leeromgevingen: hoe werken deze leeromgevingen en wat is de doorwerking op studenten en hun leren? Ook wordt er een prototype stadskaart ontworpen, die gebruikt kan worden om Utrechtse initiatieven te monitoren.

Resultaten

- Een scan om kenmerken van challenges in kaart te brengen.
- Een prototype stadskaart waarop challenges te vinden zijn.

Looptijd

01 november 2020 - 01 november 2021

Aanpak

Het onderzoek is een ontwerpgericht onderzoek. Een literatuurstudie en interviews met sleutelfiguren over hun wensen en ideeën ten aanzien van scan en stadskaart vormen de input voor een eerste ontwerpsessie. Hierin werken stakeholders aan een eerste prototype van scan en stadskaart. Daarop volgen een validatieronde en een bijstelling van het ontwerp tot een tweede prototype.

Samenwerking met kennispartners

Betrokken HU-onderzoekers

 • Maaike Koopman
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs
 • Ilya Zitter | onderzoeker | lectoraat Beroepsonderwijs
  Ilya Zitter
  • Lector
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs

Betrokken lectoraten

Maaike Koopman

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs