Leeromgevingen ontwerpen op associate degree-niveau

Evenement voorbereiden

Hogeschool Utrecht zet hoog in op praktische, tweejarige Associate degree-opleidingen. Maar hoe ontwerp je een goede Ad-opleiding? Het lectoraat Beroepsonderwijs werkt samen met Instituut voor Associate degrees (IAD) aan ontwerpkennis over leeromgevingen op niveau 5.

Doel

Er is weinig onderzoek gedaan naar Associate degree-onderwijs (Ad-onderwijs) in het hbo. Dit zijn praktische, tweejarige opleidingen op niveau 5. Om ontwikkelaars van nieuwe Ad-opleidingen te ondersteunen, werken we aan ontwerpkennis om vernieuwend Ad-onderwijs te ontwerpen.

Hiermee willen we een bijdrage leveren aan toekomstbestendig hbo-onderwijs, waarin de samenwerking tussen opleiding en het regionale werkveld centraal staat.

Resultaten

In dit project ontwikkelen we samen met het Instituut voor Associate degrees ontwerpkennis over leeromgevingen op niveau 5. We werken aan de volgende resultaten:

  • Een theoretische onderbouwing voor leeromgevingen op niveau 5 (Ad);
  • Een globale inventarisatie van de didactiek van Ad-onderwijs in Nederland;
  • Een instrument die ontwikkelaars van Ad-opleidingen kunnen inzetten om het ontwerp van leeromgevingen op niveau 5 te optimaliseren.

Lees meer over de theoretische onderbouwing in het artikel 'Is het Associate degree-onderwijs klaar voor de toekomst?'.

Looptijd

01 november 2018 - 01 augustus 2020

Aanpak

Er is samengewerkt aan een theoretische onderbouwing en een overzicht van didactische aanpakken van andere Ad-opleidingen in Nederland. Ook wordt er gewerkt aan een ontwerpspiegel. Dit alles om het vormgeven van Ad-opleiding te optimaliseren.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?