Impactvol afstuderen in het hoger economisch onderwijs

Onderzoekers in overleg

Jaarlijks studeren er meer dan 300.000 studenten af in het economisch beroepsonderwijs, vaak met een onderzoeks- of adviesrapport. Maar de beroepspraktijk, de opleidingen en de studenten vinden deze vorm van afstuderen lang niet altijd optimaal.

Doel

Doel van het project is om - gezamenlijk met economische hbo-opleidingen, lectoraten, bedrijven en studenten - nieuwe scenario’s te ontwerpen voor het afstuderen, waarmee waarde wordt gecreëerd voor het bedrijfsleven, studenten, het onderwijs en onderzoek.

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. Na afloop vind je hier de resultaten.

Looptijd

01 februari 2019 - 31 januari 2022

Aanpak

We zetten een netwerk op rondom afstuderen in het economische domein. We onderzoeken wat de huidige vormen van afstuderen zijn en welke knelpunten de beroepspraktijk, opleidingen en studenten ervaren. Samen met hen en andere stakeholders ontwikkelen we scenario’s voor afstudeertrajecten.

Het afstuderen is een belangrijk moment in de vorming van professionals. Ook is het een kans voor onderwijs, onderzoek en praktijk om gezamenlijk complexe praktijkproblemen aan te pakken. Vaak doen studenten onderzoek, uitmondend in een onderzoeks- of adviesrapport. Maar bedrijven en instellingen wensen regelmatig andere producten en resultaten. Opleidingen vragen zich steeds meer af of een afstudeeronderzoek wel een goede toetsing van de eindkwalificaties van een opleiding is. Ten slotte, studenten ervaren het afstuderen regelmatig als een laatste te nemen hobbel om het diploma te halen, ze zien de relatie met de dagelijkse praktijk niet altijd en ze lopen in deze fase vaak studievertraging op.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met de HU-opleidingen in het economische domein.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Pieter Schilder | onderzoeker | lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Pieter Schilder

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Onderzoekend Vermogen