Pieter Schilder | onderzoeker | lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Pieter Schilder

Onderzoeker

Pieter Schilder is sinds 2015 verbonden aan het lectoraat Onderzoekend Vermogen. Zijn doel is te komen tot actionable knowledge oftewel kennis die de professional helpt om te handelen in praktische situaties. Hij zoekt een andere kijk op de spanning tussen praktische relevantie en methodologische grondigheid.

Pieter heeft een brede oriëntatie. Hij volgde de HTS Civiele Techniek en de master Culture, Organization & Management. Daarna werkte hij een aantal jaar als freelance trainer. In 2007 verbond hij zich aan de HU, eerst als communicatietrainer bij de opleiding Mediatechnologie, later als docent Bedrijfskunde. Hij vervult verschillende rollen, zoals afstudeercoördinator en projectleider herontwerp.

In deze rollen ontmoet Pieter regelmatig de kloof tussen opleiding en praktijk en de vraag aan welke eisen onderzoek moet voldoen bij het afstuderen. Hij richt zich op de vraag hoe hoog de lat moet liggen bij het afstuderen en welke rol onderzoekend vermogen daarin speelt.

Expertises

  • Praktijkgericht onderzoek
  • Organisatieontwikkeling
  • Leiderschap en cultuur 

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Pieter Schilder | onderzoeker | lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Pieter Schilder

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Onderzoekend Vermogen