Ideaaltypisch ontwerp voor economisch-administratieve opleidingen

1 man en 2 vrouwen in een kantooromgeving
Het grootste deel van studenten in het beroepsonderwijs doet een economisch-administratieve opleiding. De vraag is of er voor hen allemaal wel plek op de arbeidsmarkt is. Opvallend is dat mbo-studenten relatief vaak uitvallen of switchen van opleiding. Zij zien hun opleiding als opstap naar het hbo en willen nog niet voor een beroep kiezen. Wat doen beroepsonderwijsinstellingen hieraan? 

Doel

In dit project volgen we beroepsonderwijsinstellingen uit vier regio’s die (een deel van) hun economisch-administratieve opleidingen herontwerpen. Zij willen hun studenten en de arbeidsmarkt beter bedienen, en zo bijdragen aan kansengelijkheid van studenten in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Resultaten

Wij brengen de onderwijsontwerpen in kaart. En ook de redeneringen waarmee de instellingen onderbouwen dat hun onderwijsontwerpen werken. Daarmee willen we komen tot een ideaaltypisch ontwerp van economisch-administratieve opleidingen.

Looptijd

20 oktober 2020 - 31 december 2021

Aanpak

Het onderzoek is opgezet als een meervoudige case study. Daarnaast is het participatief van aard. De onderzoekers reiken concepten en modellen aan waarmee de instellingen zelf de ontwerpen van hun economisch-administratieve opleidingen kunnen duiden en doorontwikkelen.

Advies

De Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) heeft beroepsonderwijsinstellingen geadviseerd hun opleidingen te versterken door:

  • studenten te laten oriënteren op economisch-administratieve én aanpalende werkvelden en minder te concentreren op een specifiek beroep;
  • hun curricula meer af te stemmen op de actuele en regionale vraag van de arbeidsmarkt;
  • studenten vanaf de start van de opleiding kennis en vaardigheden voor succesvolle doorstroom naar het hbo te helpen ontwikkelen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door de NVAO uit naam van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO).

Onze onderzoeksthema's

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Maaike Koopman | Onderzoeker

Maaike Koopman

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs