Hogeschool Overleg Ervaringskennis en -deskundigheid (HOED)

Hogeschool Overleg Ervaringskennis en -deskundigheid (HOED) is een landelijk platform opgericht door vijf hogescholen voor de integratie van ervaringskennis en -deskundigheid binnen het HBO-onderwijs. Het HOED heeft zich als doel gesteld om de gebruikmaking van aanwezige ervaringskennis studenten te stimuleren en de brug te slaan tussen de verschillende onderwijsvormen die er zijn in Nederland en Europa. 

Doel

Doel van het HOED is kennisuitwisseling en ontwikkeling van didactiek en onderwijsvormen die recht doen aan het gebruik van ervaringskennis binnen het hoger sociaal agogisch onderwijs.

"Er is een onbenut reservoir van ervaringskennis in het sociaal-agogisch domein van het hbo. Het hbo kan hier een voorbeeldfunctie in vervullen voor het werkveld."


Simona Karbouniaris, Alie Weerman & Jos Terhaag in SoziO

Resultaten

Samenwerking rondom ontwikkeling van modules, minoren, leerlijnen en beleidsplannen.

Aanpak

Docent-onderzoekers maken deel uit van het landelijk overleg. Dit overleg wordt sinds 2020 getrokken door hogeschoolhoofddocent Jolanda Kroes van Hanzehogeschool.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Dit is een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool, Windesheim, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Christelijke Hogeschool Ede, Fontys, Avans, Inholland, Hogeschool Rotterdam en Haagse Hogeschool.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Simona Karbouniaris

  • Promovendus
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning