GROZUtrecht: regionale samenwerking om vitaliteit en gezondheid van inwoners te verbeteren

GROZUtrecht is de start van een unieke regionale samenwerking waarbij zorginnovaties en lokale gemeenschapskracht worden gebundeld. Met actieve bewoners, ondernemers en professionals werken we aan gezondheid – altijd vanuit geëxpliciteerde behoeften en in de eigen leefomgeving. Partners ondersteunen nieuwe lokale inclusieve samenwerkingsverbanden in de wijken.

Doel

Het doel is het op zichtbare, resultaatgerichte en duurzame wijze in gang zetten van de kanteling van zorg naar gezondheid door:

  • Het laagdrempelig organiseren van een integraal en passend leefstijlarrangement voor bewoners en ondernemers met een actieve betrokkenheid en bijdrage vanuit de gemeenschap.
  • Structurele deelname van kennispartners voor onderwijs, onderzoek aan en regionale facilitering van een sociale wijkinfrastructuur door een (gebieds)gerichte inzet en afspraken.
  • Het positioneren en inrichten van een regionale leer- en kennisomgeving.

Resultaten

In het project werken we aan nieuwe activiteiten rond de thema’s ‘Leefstijl in de buurt’, ‘Zorg voor Elkaar’, en ‘Vitaliteitsnetwerk in de wijk’. Dit wordt ondersteund door digitale wijkportalen, die inzichtelijk en toegankelijk maken welke digitale toepassingen er in de wijk aanwezig te zijn. Door de sterke bewonersparticipatie kijken we daarbij ook naar nieuwe buurtbanen – betaald en onbetaald – voor meer sociale cohesie en digitale ondersteuning.

Looptijd

01 juni 2021 - 01 juli 2023

Aanpak

We leren van elkaar rondom vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd. Deze leggen de fundering voor een succesvol samenwerkingsverband. Voor elke bouwsteen is er binnen deze regionale coalitie een trekker benoemd:

  • Bekostiging: SAMEN030
  • Data/ICT: UMC Utrecht/PAZIO
  • Lerend Vermogen: Hogeschool Utrecht
  • Monitoring: kennisplatform Utrecht Sociaal
  • Samenwerking: Raedelijn
 

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Logo Kennisplatform Utrecht Sociaal

Cofinanciering 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert dit project. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag? 

Janna Bruijning | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Janna Bruijning

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg