Sportieve ontmoetingen in het sociaal domein (CISE)

Langdurig werklozen, statushouders, dak- en thuislozen, ze voelen zich vaak gemarginaliseerd en eenzaam. Eén manier om te helpen, is deelname aan sport. In de praktijk gebeurt dit nog maar weinig. Hoe daar verandering in kan worden gebracht onderzoekt CISE.

Doel

CISE gaat onderzoeken hoe sociale instanties en professionals zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers sportieve ontmoetingen meer inclusief kunnen maken voor mensen in kwetsbare posities. Hoe kunnen zij hun doelgroep beter bereiken en hun impact op deze mensen vergroten? 

"Dit project draagt bij aan het nog beter betrekken van mensen in kwetsbare posities bij sportactiviteiten"

Resultaten

De onderzoekers willen uiteindelijk praktische methodes opleveren die sociale professionals kunnen helpen sportieve ontmoetingen voor kwetsbare groepen meer inclusief te maken.

Looptijd

01 december 2019 - 30 november 2023

Aanpak

De onderzoekers gaan met de beroepspraktijk meekijken met de routines in het maken van contact en de omgang met bewoners die niet of nauwelijks sporten en bewegen: wat zijn succesfactoren? En wat zijn verbeterpunten?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee zogenoemde “living labs”, dit is een gebruikersgerichte methode om complexe oplossingen in bestaande situaties te onderzoeken. Via de living labs verbeteren we samenwerkingsprocessen en ontwikkelen we bijvoorbeeld een training voor sociale professionals. 

Impact

Professionals zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, en hun organisaties spelen een cruciale rol in het begeleiden naar en het organiseren van sportactiviteiten die de gelegenheid tot ontmoetingen bieden. Tegelijkertijd hanteren ze uiteenlopende professionele werkwijzen en vindt daar maar beperkt kennisuitwisseling over plaats. CISE heeft tot doel lokale organisatiepraktijken en verschillende professionele werkwijzen nadrukkelijker op elkaar af te stemmen, oftewel te “kalibreren” Studenten werken aan het onderzoek mee en leren zo direct in en van de praktijk; ze denken kritisch mee over hoe - en waar - het beter kan en ontwerpen met de beroepspraktijk een training om de aanpak te verbeteren.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

In het project werken onderzoekers nauw samen met lokale en landelijke maatschappelijke partners, zoals: de gemeenten Utrecht, FC Utrecht, SportUtrecht, JoU, DOCK , stichting Life Goals en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Universiteit Utrecht, TU/e en Fontys Sporthogeschool.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Froukje Smits | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Froukje Smits

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen