Empoweren van gezondheidsnetwerken voor betere ondersteuning aan mensen met een lage SES

Er is een groep mensen in Utrecht die niet voldoende profiteert van het aanbod op het gebied van gezondheids- en welzijnsinterventies. Met name mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) en/of lage gezondheidsvaardigheden. Deze groep heeft vaker dan gemiddeld te maken met bestaansonzekerheid, door bijvoorbeeld armoede.

Doel

Het doel van dit project is om het interventieaanbod van zorg en welzijn in de eerstelijnsgezondheidszorg toegankelijker te maken voor mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) en/of lage gezondheidsvaardigheden, evenals hun verwijzers. 

Na drie jaar streven we ernaar dat het handelingsperspectief van de eerstelijnsgezondheidszorg is verbreed, dat er een vanzelfsprekende samenwerking is ontstaan met wijkwelzijnsorganisaties en dat de tevredenheid van zowel netwerkleden als eerstelijnszorgverleners is verbeterd.

Resultaten

Met dit project maken we interventies in de wijk toegankelijker, gaan netwerken in de wijk meer werken vanuit de relatie tussen armoede, stress en gezondheid en samen met ervaringsdeskundigen. Zo zullen meer bewoners kunnen profiteren van het aanbod en zal hun kans op een betere gezondheid toenemen.

Looptijd

01 september 2023 - 01 september 2026

Aanpak

Dit doen we door 1) het empoweren van leefstijlnetwerken als vehikel en bestaand gremium in de buurt, 2) interventies daar waar mogelijk aan te passen en geschikt te maken met behulp van ervaringskennis en sleutelpersonen 3) door de relatiedriehoek armoede - stress - gezondheid te implementeren in de werkwijze van zorg- en welzijnsprofessionals en door 4) in te zetten op stress-sensitief werken bij zowel de professionals als de patiënt/cliënt.

Impact

Het project draagt bij aan inzichten over stress-sensitief werken en de toepassing daarvan door zorgprofessionals.

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?