Digitale Toegankelijkheid

Persoon met bril kijkt naar scherm
Bijna alle dienstverlening wordt tegenwoordig digitaal aangeboden, zo ook op de Hogeschool Utrecht. Toch kan niet iedereen zomaar mee met deze digitale ontwikkelingen, wat vooral kan gelden bij mensen met een beperking. Helaas wordt er momenteel nog te weinig rekening gehouden met deze doelgroep tijdens het ontwerp en de implementatie van digitale dienstverlening. Vanuit een inclusieve, digitaal vaardige samenleving wil de HU dit daarom consequent borgen in haar digitale dienstverlening.

Doel

Dit project richt zich op een aantal doelstellingen. Allereerst ontwikkelen we een methode voor de HU om te komen tot het systematisch en betrouwbaar meten van digitale toegankelijkheid. Vervolgens wordt er een nulmeting van de digitale toegankelijkheid met deze ontwikkelde methode uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat de huidige staat van digitale dienstverlening van de HU momenteel is, denk aan systemen/websites als Canvas, Research Drive of het Ontwikkelportaal. Op basis van deze nulmeting worden concrete verbetervoorstellen geformuleerd die de HU kan overleggen aan de softwareleveranciers of zelf aanpassingen doorvoeren waar nodig. Ten slotte doen we onderzoek naar de impact (negatief en positief) van (aankomende) technologieën op de digitale toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de HU om te bepalen welke ontwikkelingen in ogenschouw genomen moeten worden in de toekomst.

Resultaten

De volgende deelresultaten zijn geformuleerd: 1) een methode voor de HU om de digitale toegankelijkheid van een systeem vast te stellen, gebaseerd op de WCAG2.2 richtlijnen, 2) deelrapportages met concrete uitkomsten v.w.b. digitale toegankelijkheid en hoe deze te verbeteren, per systeem of website, 3) een impactanalyse waarin de negatieve en positieve impact van (aankomende) technologieën op digitale toegankelijkheid i.r.t. de digitale dienstverlening van de HU wordt geïdentificeerd, 4) ontwerpprincipes voor de HU, gebaseerd op de uitkomsten van de eerdere deelresultaten, die digitale toegankelijkheid systematisch en gestructureerd borgen in het ontwerp en de implementatie van bestaande en nieuwe digitale dienstverlening van de HU en 5) (wetenschappelijke) publicaties en ander materiaal over de uitkomsten van het onderzoek.

Looptijd

01 september 2023 - 31 december 2024

Aanpak

Samen met de afdeling IM&ICT van de HU, het instituut ICT, en het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren (BDI) ontwerpen we een methode om de digitale toegankelijkheid van een digitale product of dienst van de HU vast te stellen en gebruiken deze vervolgens om de huidige mate van digitale toegankelijkheid vast te stellen in een nulmeting. Dit kan voor een deel automatisch middels specialistische software, maar het andere deel zullen we met gebruikerstesten vaststellen. In dit laatste deel zullen we werken met mensen met een beperking waarmee we zo representatief mogelijk willen zijn voor de HU-community, bestaande uit studenten en HU-collega’s. Denk aan mensen met een visuele, auditieve of cognitieve beperking, motorische beperking en/of neurologische beperking. Ten slotte worden de resultaten van het onderzoek gedeeld met IM&ICT en wordt er gekeken hoe we 1) de methode kunnen borgen in het standaard ontwikkelproces van digitale diensten binnen de HU, 2) gedeeld met (externe) softwareleveranciers om verbeteringen door te voeren en 3) welke technologische ontwikkelingen impactvol (negatief en positief) zijn op digitale toegankelijkheid van digitale dienstverlening van de HU. Dit laatste doen we door een impactanalyse te maken waarin we de belangrijke kernprincipes van de WCAG opwegen tegenover de eigenschappen van de geïdentificeerde technologieën, zijnde: waarneembaarheid, bedienbaarheid, begrijpelijkheid en robuustheid.

Betrokken HU-onderzoeker

  • Koen Smit | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren
    Koen Smit
    • Onderzoeker
    • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Koen Smit | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Koen Smit

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren