Dierzaam - Consumenten bewegen tot duurzame keuzes in het vleesschap

Beestjes Dierzaam
In de transitie naar duurzame voedselsystemen is de consumptie van duurzaam geproduceerd vlees een eerste stap. Vlees eten is diepgeworteld in onze eetcultuur. Het minderen van vlees vraagt tijd. Om op kortere termijn een verschil te maken, zal het stimuleren van consumentenkeuzes voor duurzaam geproduceerd vlees in belangrijke mate bijdragen aan ‘minder en beter’.
Project Dierzaam

Doel

Dit project wil de consumentenvoorkeur naar duurzame vleesproducten realiseren. Dit vraagt om specifieke tactieken, wetende dat consumenten in hun gedrag niet altijd doen dan wat hun intentie is met betrekking tot duurzaamheid: de wil is er, maar vertaalt zich onvoldoende in koopgedrag. Om dit te overkomen, is een combinatie van beïnvloeding van de intentie, bewijsvoering en gedragsbeïnvloeding nodig.

Resultaten

DIERZAAM zal integrale (marketing)principes ontwikkelen voor duurzame gedragsverandering, om het marktaandeel van duurzame vleesproducten te vergroten en daarmee bij te dragen aan de transitie van het voedselsysteem. 

Blogs/artikelen

  1. Blog bij Duurzaam Ondernemen over de start van het project: dierzaam consumeren is een stapje in de goede richting
  2. Blog bij Marketingfacts over het verlagen van weerstanden tegen duurzaam gedrag       
  3. Blog bij Marketingfacts over de Eco-Score. Is dit een mogelijk middel om mensen duurzamer boodschappen te laten doen?

Presentaties

  1. Dierzaam in een podcast! Lenka was samen met Eke Bosman (Snackspert) en Maarten Remmers (Keuringsdienst van waarde) te gast bij Utrecht Maakt Kennis. Een  podcastavond die in het teken stond van duurzame vleesconsumptie.  
  2. Lenka van Riemsdijk en Johan Leenders (eigenaar Oranjehoen) gaven presentaties bij NIMA Brein en Gedrag. Een presentatie waarin Lenka concreet inging op hoe je de kloof tussen de intentie voor duurzaam gedrag en het daadwerkelijke gedrag kunt dichten. Johan gaf nog wat extra kleur aan dit verhaal door te vertellen hoe hij dit toepast binnen zijn bedrijf.
  3. Eveline van der Herberg werd geïnterviewd over het Dierzaam voor Trajectum.

Rapporten

Looptijd

03 januari 2022 - 31 december 2023

Aanpak

Met een Design Thinking aanpak ontwikkelen we een breed en diep beeld van consumentenmotivaties en -gedrag. Vanuit dit beeld worden iteratief interventies ontwikkeld: van idee naar prototype, naar test bij de consumentensegmenten waar de relevantie, en daarmee mogelijke impact, het grootst is.

Meedoen bij dit onderzoek als partner of student?

Het consortium achter dit project bestaat uit producenten van duurzame vleesproducten, marketing- en communicatiespecialisten, en kennispartners op gebied van consumentenpsychologie, gedragsverandering en agrifood & business. Meedoen? Neem contact op met Lenka van Riemsdijk of Clara Springelkamp. Studenten zijn ook welkom!

Wil je op de hoogte blijven van project Dierzaam?

Op de hoogte blijven van project Dierzaam?

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Hogeschool Van Hall Larenstein (lectoraat gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw); Keten Duurzaam Varkensvlees; Oranjehoen; Dierenbescherming; NOVAD; Sterk Reclamebureau; 2Basics; TWA/Neboko; Roorda Reclamebureau; Het Foodatelier; Han Snel; Heldergroen; Wageningen Universiteit & Research, HAS-lectoraat Voeding & Gezondheid; Brand & Business Architects en HopSTER Advies.

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Lenka van Riemsdijk

Lenka van Riemsdijk

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Marketing & Customer Experience