De effectiviteit van regionale kennisnetwerken

Kennisnetwerken in het Nederlandse onderwijsveld zijn door formalisering en schaalvergroting aan een nieuwe fase begonnen. In dit project wordt kennis over de effectiviteit van deze formele netwerken hertaald naar de huidige situatie.

Doel

Kennisnetwerken in het Nederlandse onderwijsveld richten zich op de ontwikkeling van onderwijsprofessionals en -organisaties. Het zijn geneste systemen met een collectieve verantwoordelijkheid voor organisatie-overstijgende onderwijsvraagstukken.

Dit onderzoek brengt voor 12 regionale kennisnetwerken in kaart hoe zij als complex systeem functioneren, wat de opbrengsten zijn en onder welke omstandigheden die zich voordoen. Doel is ontwerprichtlijnen voor optimale, duurzame processen van kennisontwikkeling, -deling en -benutting in regionale kennisnetwerken te formuleren. Het gaat hier om netwerken waarin scholen, kennisinstellingen en bedrijven plaatsnemen en samenwerken aan bijv. een duurzame onderzoekscultuur.

Resultaten

  • ontwerprichtlijnen voor optimale, duurzame processen van kennisontwikkeling, -deling en -benutting in regionale kennisnetwerken
  • jaarlijkse reflectiesessies voor de kennisnetwerken
  • leidraden voor de kennisnetwerken en de gehele onderwijspraktijk
  • wetenschappelijke artikelen en bijdragen aan congressen

Looptijd

01 juli 2023 - 31 december 2027

Aanpak

We zetten verschillende elkaar aanvullende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden in zoals sociaal netwerk vragenlijsten, (groeps-)interviews en document/productanalyses ten behoeve van within-case en cross-case analyses. Vanuit lectoraat Werken in Onderwijs voegen wij o.a. expertise toe over sociaal netwerk analyse.

"Dit onderzoek levert meer kennis op over effectieve regionale netwerkvorming in het onderwijs. Het biedt de deelnemende netwerken ook een mooie kans om van elkaar te leren wat wel en niet werkt."

Angela de Jong
Onderzoeker

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Angela de Jong

Angela de Jong

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Onderwijs