Bildung in het vmbo

Dit project stimuleert vmbo-leraren om van hun klas en school een plek te maken waar leerlingen onder begeleiding zichzelf kunnen vormen, tot mens, burger en professional. In professionele leergemeenschappen wisselen vmbo-leraren ervaringen en kennis uit over bildend onderwijs. Ook maken ze een lesontwerp om hun voorbeeldfunctie te versterken. 

Doel

Vmbo-docenten zijn dag in dag uit met de vorming van leerlingen bezig. De notie ‘bildung’ is echter nog weinig doordacht en uitgewerkt richting curriculum en didactiek. Ongeveer de helft van alle scholieren in het Nederlandse voortgezet onderwijs gaat naar het vmbo. Zij hebben toch ook recht op bildung? Daarom heeft dit project als doel om de vormende taak van het vmbo te versterken.

Resultaten

Per plg komen gemiddeld 7 tot 8 vmbo-docenten in totaal 6 keer bij elkaar. Tot april: thematische oriëntatie, speerpuntkeuze in eigen les of school, en ontwikkelen van bildende manier van werken. In april en mei experimenteren met lesontwerpen. Daarna evaluatie en opbrengsten delen.

Looptijd

31 augustus 2020 - 08 juli 2022

Aanpak

In de artikelen op de website van Bildung VMBO wordt uitgebreid onze werkwijze in de plg’s toegelicht. Denk aan ‘bildend’ makerschap en gebruik makend van de fasen van design thinking.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Cok Bakker
  • Lector
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering
 • Hanke Drop
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Normatieve Professionalisering
 • Peter Mesker | Hogeschoolhoofddocent, lerarenopleider, onderzoeker | Normatieve professionalisering
  Peter Mesker
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Normatieve Professionalisering, Duurzame Gemeenschappen

Samenwerking met kennispartners

In dit project werken we samen de Universiteit voor Humanistiek, Fontys Hogeschool, HAN en Windesheim Hogeschool.
Zie ook de website van het project.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Hanke Drop

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Normatieve Professionalisering, Organiseren van Waardig Werk