Bildung DOEN in het vmbo

In deze 1-jarige pilot wordt samen met vmbo-docenten van scholen in resp. het midden en het zuiden van het land via een professionele leergemeenschap (PLG) onderzocht hoe bildung in vmbo-klassen meer kan bijdragen aan persoonlijke vorming.

Doel

Een professionele leergemeenschap (PLG) over bildung heeft als doel om vmbo-docenten ruimte te bieden bildung-gei╠łnspireerd onderwijs te maken. Dat doen we samen met ervaren docent-onderzoekers die het onderwijs goed kennen, ervaring hebben met het begeleiden van een PLG én kennis kunnen inbrengen over bildung. In de PLG komen verschillende soorten expertise bij elkaar. In co-creatie werken we aan de ontwikkeling van een bildungvisie en de vertaling naar concrete onderwijsactiviteiten voor leerlingen.

Resultaten

 • Het creëren van een praktijknabjie en effectief rijke context om in te ontwikkelen (o.a. Boschman, McKenney, Pieters, & Voogt, 2016).
 • Deelnemen aan ontwerpactiviteiten heeft positieve effecten op de motivatie van docenten om zelf onderwijs te vernieuwen en uit te voeren (Cviko, McKenney, & Voogt, 2014).
 • Gezamenlijk en individueel reflecteren op de experimenten (Van Driel & Berry, 2012).

Looptijd

01 maart 2020 - 01 juli 2021

Aanpak

In de beide PLG’s (die na de herfstvakantie 2020 starten) wordt via de stapsgewijze Design Thinking methode onderwijs ontworpen dat actuele (grootstedelijke) vraagstukken binnen de participerende vmbo-scholen adresseert. Deze benadering resulteert in onderbouwde, beproefde en praktische bildungaanpakken. Binnen de werkplaats worden doelen, activiteiten en planningen gezamenlijk gemaakt, geëvalueerd en bijgesteld.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Cok Bakker
  • Lector
  • Lectoraten: Normatieve Professionalisering
 • Hanke Drop
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Normatieve Professionalisering
 • Peter Mesker | Hogeschoolhoofddocent, lerarenopleider, onderzoeker | Normatieve professionalisering
  Peter Mesker
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Normatieve Professionalisering

Samenwerking met kennispartners

In dit project werken we samen met vier middelbare scholen, de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (met onderzoekers Karin Verouden en Claudia Werkhoven) en de Universiteit voor Humanistiek (met projectleider Wouter Sanderse).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Hanke Drop

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Normatieve Professionalisering, Organiseren van Waardig Werk