Promotieonderzoek: Beoordeling beroepsuitoefening door de werkplek

Twee mannen kijken op een scherm

Studenten in het beroepsonderwijs leren op de werkplek om een goede beroepsuitoefenaar te worden. Beoordeling van het werkplekleren gebeurt vaak op de werkplek en door de werkplek. Dit promotieonderzoek wil in kaart brengen hoe werkplekopleiders de student beoordelen.

Doel

Het doel van dit promotieonderzoek is om het beoordelingsproces van werkplekopleiders in kaart te brengen en te analyseren. Door inzichten over dit proces te ontwikkelen en de huidige praktijk te analyseren willen we sterke en zwakke kanten van dit proces identificeren om zo bij te kunnen dragen aan de ondersteuning van werkplekopleiders.

Implementatie

Op basis van de resultaten van dit promotieonderzoek kunnen interventies ontwikkeld worden waarmee beoordelaars ondersteund kunnen worden in het beoordelen van het functioneren van studenten in de beroepspraktijk.

Resultaten

  • Ronde tafel-presentatie (2017). Beroepsbekwaamheid beoordelen: zicht krijgen op beslissingsprocessen van beoordelaars op de werkplek. Onderwijs Research Dagen 2017
  • Paperpresentatie (2017). Supervisor assessment of performance at the workplace in vocational education deconstructed. European Conference of Assessment in Medical Education 2017
  • Paperpresentatie (2018). Understanding how educators at the workplace reach judgements when assessing students’ professional performance. European Association for Research on Learning and Instruction – Special Interest Group 1 2018

Looptijd

01 september 2016 - 01 september 2020

Aanpak

Dit promotieonderzoek betreft een samenwerking tussen de OU en het lectoraat Beroepsonderwijs. De promotor vanuit de OU is prof. dr. Elly de Bruijn (ook lector Beroepsonderwijs), en de co-promotor vanuit het lectoraat Beroepsonderwijs is dr. Liesbeth Baartman.

Tijdens dit promotieonderzoek nemen we interviews af en doen we een literatuurreview om in beeld te brengen wat er al bekend is in theorie en praktijk.

Daarna doen we een longitudinale case study om het beoordelingsproces van werkplekopleiders gedurende de stage in kaart te brengen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten